Gir varmepumper luftveisproblemer?

Er varmepumper et reelt alternativ for mennesker med luftveisproblemer?

Det nærmer seg sesongen for å tenke på varmeløsninger for boligen, og varmepumper blir stadig mer populært. Men passer varmepumper egentlig for alle? Hvor gunstig er egentlig varmepumper for mennesker med luftveisproblemer?

Først av alt er det viktig å forstå begrepet varmepumpe. Dette er en sekkebetegnelse for maskiner som utnytter forskjeller i temperaturer for å varme opp eller kjøle ned områder. Når det gjelder boligvarme snakker vi grovt sett om to typer for varmepumpe. Den ene, vannvarmepumpe, utnytter varmen i jord, luft eller sjø, og bruker energien til å varme opp vann som sirkulerer i rør i huset. Den andre, luftvarmepumpe, bruker forskjellen på temperaturene ute og inne til å varme opp luft som føres inn i boligen med ei vifte

Mulige problemer
Denne forskjellen er essensiell, for de ulike typene sies å kunne ha ulik effekt på inneklimaet. Norsk astma- og allergiforbund (NAAF) hevder luftvarmepumper i visse tilfeller kan være uheldig for inneklimaet.

– Et potensielt problem med denne type varmekilder er at de gir økt luftsirkulasjon som kan medføre at støv og avgassinger blir mer tilgjengelig for innånding, samt at huden kan bli tørr hvis man er i varmluftstrømmen. I tillegg kan manglende vedlikehold gi spredning av uønskede stoffer som er oppsamlet eller dannet på filtre.

Luftvarmepumper har også blitt sagt å være spesielt ugunstig for inneklimaet i boliger med tepper, men ikke alle er enig i den påstanden. EcoConsult som selger ENØK-produkter, mener at denne påstanden bare er en myte.

– Dette var noe man trodde en periode, men vitenskapelige tester viser tvert imot det motsatte. Varmepumper renser luften gjennom filtrene og selv om det sirkuleres store mengder luft, blåser den ikke opp støv fra tepper hvis anlegget er riktig montert.

Kan anbefales de fleste
NAAF anbefaler likevel vannvarmepumper fremfor luftvarmepumper for mennesker med luftveisproblemer.

– Da får man varmekilder med lav overflatetemperatur i boligen, og man unngår økt luftsirkulasjon og oppvirvling av støv som er uheldig for personer med astma og allergi.

De er dog ikke motstandere av luftvarmepumper, og har da også godkjent tre varmepumper med veldokumenterte filtre.

–  Luft til luft varmepumper av god kvalitet kan anbefales for de fleste mennesker gitt at man er påpasselig med plassering og foretar nødvendig service og vedlikehold av systemet.

Gode filtre alfa og omega
Filtrene er spesielt viktig for inneklimaet, og det du bør se etter er varmepumper med HEPA filter eller elektrostatisk filter hvor effektiviteten av filtreringen er dokumentert. Man bør likevel være oppmerksom på at filtrene kun fanger opp forurensing i form av støv og pollen. Avgasser, som for eksempel formaldehyd fra møbler og tekstiler, fjernes ikke ved filtre.

Er du i tvil om luftvarmepumpe er noe for deg eller dere har en astmatiker eller allergiker i familien som er ekstra sensitiv, bør dere imidlertid prøve ut slike løsninger før dere investerer i luftvarmepumpe til egen bolig. Økt luftsirkulasjon i rommet kan slå ut negativt på enkelte selv om varmepumpene har aldri så gode filtre. Be både selger demonstrere anlegget for dere og spør om venner og bekjente med luftvarmepumper vil la dere få prøve hvordan det er å oppholde seg i et rom med varmepumpen i gang.

Så mange varmepumper som det finnes i Norge i dag, burde det ikke være noe problem å lete opp noen som kan la dere teste ut løsningen i virkelige omgivelser. Mens det for et tiår siden knapt ble solgt varmepumper her til lands, selges det nå flere titusener hvert år, og luftvarmepumpene er de desidert mest populære. I følge Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) skal hele 90% av alle installerte varmepumper være luftvarmepumper, og det er nå installert over 350 000 luftvarmepumper her til lands.

Slik får du bedre inneklima når du har luftvarmepumpe:
* Velg en luftvarmepumpe med et godt filter med dokumentert effekt. Se etter NAAF-godkjente varmepumper.
* Sørg for korrekt monteringen av varmepumpen.
* Rengjør filtre og vedlikehold varmepumpen regelmessig. Filteret bør støvsuges eller vaskes omtrent hver fjortende dag, avhengig av bruk.
* Tørk regelmessig støv av støvsamlende flater, også i høyden, som lister og billedrammer, slik at dette støvet ikke virvles opp med luftstrømningene.
* Få service på varmepumpen annet hvert år.

Følgende luft-til-luft varmepumper er anbefalt av NAAF:
* ABK A/S: Toshiba – Daiseikai varmepumpe luft/luft med aktivt elektrostatisk filter. RAS 10, RAS 13, RAS 16, RAS 18 (med to innedeler)
* Friganor A/S: Daikin Varmepumper luft/luft FTXS, FTXG og FVXS med fotokatalytisk luftfilter.
* MIBA AS: Mitsubishi MSZ – FD 25 og 35 Varmepumpe med kjøling og plasmafilter