Energisparing med vannbåren varme

Bygger du nytt hus velger du oppvarmingssystem for minst 30-40 år fremover. I Norge har rimelig vannkraft bidratt til at elektrisk oppvarming har vært et naturlig førstevalg i boliger i mange år. Nå har vi imidlertid kommet i den situasjon at vår egenproduserte elektrisitet ikke lenger dekker vårt forbruk i perioder med lite nedbør.

<!–bildetekst–>  Vannbåren varme gir godt inneklima og anbefales av Norges Astma-og Allergiforbund.

Prisene på elektrisitet ha øket kraftig i den siste tiden og ingen kan si hvordan energiprisene vil utvikle seg i årene som kommer.

Et energifleksibelt varmeanlegg gir deg mulighet til å veksle mellom ulike energikilder, dermed vil du alltid kunne bruke den energien som er billigst. Den beste løsningen med tanke på energifleksibilitet er derfor et vannbårent anlegg. Oppvarmingssystemet består av en sentral varmeproduksjonsenhet, f. eks. olje-, elektrokjel eller varmepumpe, som varmer opp vannet som sirkulerer i rør (varmedistribusjonsnett) og igjen avgir varmen til rommene via rør i gulv eller radiatorer.

 

Behagelig komfort

Ved nybygg eller ved omfattende rehabilitering vil det være lønnsomt å satse på et energifleksibelt system i form av vannbåren varme, enten som radiatorvarme, eller lavtemperert gulvvarme. Ved etablering av gulvvarme benyttes diffusjonstette og aldringsbestandige plastrør som støpes ned i betonggulv eller legges i trebjelkelag, som gir komfortabel og stabil varmefordeling i boligen. Dette er lavtemperaturanlegg der arbeidstemperaturen på vannet er ca. 25-35 grader. Med såpass lave temperaturer er oppvarmingssystemet svært skånsomt for alle typer gulvbelegg, også gulvbord i heltre. Samtidig gir systemet tilstrekkelig komfortvarme under alle forhold. Faktisk er det slik at man i rom med gulvvarme kan redusere temperaturen med en grad eller to sammenlignet med tradisjonell oppvarming, uten at man opplever rommet som kjøligere.

 

Gir godt inneklima

Med gulvvarme ligger oppvarmingsanlegget skjult. Dette gir frihet med tanke på innredning og møblering. Varmen blir jevnt fordelt over gulvflaten, og temperaturen blir høyere ved gulvnivået enn i rom med veggmonterte varmekilder. Dette er viktig for det generelle velværet, og særlig viktig for barnas inneklima, ettersom mye av barns lek foregår på gulvet. Vannbåren varme anbefales også av Norges Astma- og Allergiforbund.

 

Slik fungerer varmepumpe

En varmepumpe henter gratis-energi fra omgivelsene. Ved hjelp av tilført elektrisk energi økes temperaturnivået slik at energien kan utnyttes til oppvarmingsformål. Kilder for varmepumpe kan være sjøvann, grunnvann, jord, fjell, prosessvarme, ventilasjon og uteluft eller kloakk. Forenklet kan vi si at med varmepumpe «hentes» 2/3  av energibehovet fra naturen og kun 1/3  tilføres i form av strøm vi betaler for.

 

Energifakta

– Ca. 55-60 prosent av energiutgiftene i en bolig går til oppvarming

– Ca. 20 prosent til tappevann.

– Ca. 20 prosent til lys og elektriske apparater

 

Vannbåren varme og varmepumpe

– Har man installert et vannbårent system i huset står man fritt til å velge energikilde til oppvarming.

– Varmepumpe ”henter” miljøvennlig energi rett ut av naturen og vil være et lønnsomt alternativ til oppvarming med olje eller elektrisitet.

– Ved hjelp av 1/3 del elektrisitet klarer en varmepumpe å «pumpe» temperaturen opp til en høyere temperatur, blant annet til oppvarmingsformål, slik at 2/3 del av boligens behov for oppvarming hentes  «gratis» fra omgivelsen.

– Varmepumper er relativt dyre i anskaffelse, men billige i drift. Der hvor forholdene ligger til rette for det, vil et godt planlagt varmepumpeanlegg være en lønnsom investering.

– Med en energipris på ca. 50-60 øre per kilowatt time (kWh), vil en investering for en normal enebolig kunne være inntjent i løpet av 4-8 år. Deretter vil du kanskje ha en besparelse på 6000-10000 kroner i året.

– Har du en eldre oljefyr som må byttes eller rehabiliteres, er installasjon av varmepumpe veldig ofte et lønnsomt alternativ. Øker energiprisen, blir investeringen enda mer lønnsom.

 

Solide støtteordninger

Ta kontakt med ditt lokale Enøk-senter og få informasjon om hvilke støtteordninger som gjelder for installasjon av vannbåren varme med varmepumpe. I Oslo gis det tilskudd gjennom Enøkbedriften. Det dekkes opptil 30 % av kostnadene for installasjon av varmepumpe. I tillegg gis det tilskudd til distribusjonssystemet for vannbåren varme under forutsetning av at fornybar energi som varmepumpe, solenergi eller fjernvarme blir brukt som hovedoppvarmingskilde (kr 40,- per m_ oppvarmet areal).

 

bildetekst
Energirådgiver Evelin Kynbråten ved Enøksenteret Oslo anbefaler bruk av varmepumpe til boligoppvarming, fordi det er en lønnsom og miljøvennlig energikilde. Luft/luft-varmepumper er et enklere og  billigere alternativ til varmepumper tilknyttet vannbåren varme.

Energirådgiverens tips

Evelin Kynbråten, som er energirådgiver ved Enøksenteret Oslo, mener nordmenn sløser ”hemningsløst” med strøm – fordi det i lang tid har vært en rimelig energikilde. Å bruke 20 minutter i dusjen synes hun er unødvendig når man kan klare seg med 5 minutter. Hun lurer dessuten på hvorfor utelamper må stå på hele døgnet, også på en solfylt sommerdag. I fremtiden spår energirådgiveren at strøm vil bli dyrt også i Norge. – Vi har allerede i år merket en kraftig oppgang i energiprisene, som gjør at vi må tenke nytt, sier hun. – Norge vil i fremtiden bruke mer strøm enn det vi klarer å produsere. Kjernekraftverk er ikke aktuelt her til lands, gasskraftverk og kjøp av strøm fra andre land betyr store CO2 –utslipp – så vi må tenke energisparing.  Høyverdig, ren elektrisitet må prioriteres til datamaskiner, lys, motorer osv., mens man til boligoppvarming og varmtvann bør bruke mer miljøvennlige energikilder. Installasjon av vannbåren varme gir muligheten til dette. I dag kan vi gledelig konstatere at 25-30% av alle nyhus som oppføres i Norge installerer vannbåren varme. Tallene vil ytterlige øke, mener energirådgiveren.

 

Fakta om vannbåren varme

  • Tradisjonelt har det vært radiatorer som har sørget for selve oppvarmingen i vannbårne systemer. Nå er varmerør i gulvet i ferd med å overta deres rolle. Selve prinsippet er det samme, men gulvvarme har flere fordeler.
  • Gulvvarme hindrer transport av støv og sikrer et godt inneklima.
  • Med gulvvarme kan innetemperaturen senkes uten at det går ut over komforten.
  • Rommene varmes opp like mye overalt.
  • Lav temperatur på vannet som sirkuleres, gir en mer effektiv utnyttelse av solvarme og varmepumper.
  • Systemet er skjult, og du kan møblere som du vil.