Bergvarmepumpe er fremtiden

I 2020 blir oljefyring forbudt i Norge. Det er ikke mer en åtte år til. Du bør derfor allerede nå begynne å tenkte på å bytte ut den gamle oljefyrovnen. Et godt alternativ er miljøvennlig bergvarmepumpe.

Det ligger faktisk gratis energi rett under gressplenen din. Vi ville høre mer om dette, og tok vi en tur til Aparo Energi på Langeland, i Kongsvinger.

− Vi tar ikke energien direkte fra plenen, sier Bodil Krogh, i Aparo Energi. Hun understreker at dette er berg-/jordvarme.

− Det er dette som er fremtidens energi, sier hun entusiastisk. Men, vi må bruke litt av plenen for å bore oss ned til der energien finnes, legger hun til.

Hva er berg-/jordvarme?

Berg-/jordvarme er ren solenergi. Solenergien er nok til å fylle jorda med energi. Når snøen forsvinner om sommeren og solen titter frem lagres energien nede i jorda. Så kommer sommeren, og lagrer energi selv om vi ser regntunge skyer over oss.

Energien er der fortsatt. I denne perioden er det samlet opp gratis energi i jorda som du kan bruke til å varme opp huset med. Det er denne energien som har fellesbetegnelsen bergvarme.

Hvordan får man energien inn i huset?
For bergvarme bores det fra cirka 100  til 250 meter ned i fjell, alt avhengig av energibehovet.

Jordvarme hentes noen få meter under bakken. En væskefylt slange som også kalles kollektor, henter energien opp og inn i huset. 

En varmepumpe på størrelse med et kjøleskap konsentrerer så den lagrede energien slik at den varmer opp vannet i både dusjer og radiatorer. Bytt gjerne ut oljefyren allerede nå med bergvarme.

Radiatoranlegg og andre komponenter som er i god stand fra oljefyrt system kan godt beholdes, og har man vannbårent system fra før kan også dette benyttes videre.

Aparo Energi AS ble startet i 2008. Siden den tid har det blitt montert over 100 bergvarmeanlegg, hovedsakelig i Oslo.

Mer informasjon: www.aparoenergi.no

Den gamle oljefyren skal ut og gi plass til ny teknologi.

Bergvarmepumpe er fremtidens energikilde.

−Jeg er ikke i tvil om hvilken energikilde jeg vil bruke i fremtiden. Bergvarme er mitt førstevalg. Du får din egen energibrønn i hagen som fylles opp med gratis energi, sier Gunnar Solem, styreleder i Norsk varmepumpeforening.

En energibrønn kan vare et sted mellom 50 til 100 år. Selve pumpen kan være i drift i 20 til 25 år før den må skiftes ut. Selve bergvarmepumpen skal monteres innendørs.

− Bergvarme er svært effektivt selv når temperaturen viser  minus 30 grader. Dessuten er varmekilder som legges i gulvet behagelig for inneklimaet. Det er godt å ha en lunk i gulvet, mener Gunnar Solem.

Totalt sett vil et solid bergvarmeanlegg koste fra cirka 200 000 kroner.

Når alle oljefyrer er fjernet innen 2020 slipper huseiere også å frykte at oljetanken lekker, mange lever med denne bekymringen i dag. Bergvarme er ren energi uten noen form for lekkasje eller lukt. Mange kjellere i dette landet har lukt av olje, og det er ingen god lukt å ha i huset.

Teknologien med vannbåren varme er gammel, den ble tatt i bruk allerede i 1840- årene. I dag er teknologien forbedret og har en høy grad av brukervennlighet, og svært begrenset vedlikeholdsbehov.

Støtteordninger

Alle som bytter ut oljefyren med en miljøvennlig energikilde får inntil 10 000 kroner i støtte fra Enova.
Det er Regjeringen som har innført tilskuddsordningen for alternativ oppvarming og elektrisitetssparing i husholdninger og ønsker å videreføre denne. Ordningen administreres av Enova.

Oslo kommune har i tillegg en egen støtteordning til sine innbyggere, der du kan få ytterlige støtte til å skifte ut din gamle oljefyr med for eksempel bergvarme. Det kan dreie seg om beløp på mellom 20 til 30 000 kroner.

For mer info om støtteordninger, se: www.enoketaten.oslo.kommune.no

Man tar ikke energien direkte fra plenen, men man må bruke litt av plenen for å bore seg ned til der energien finnes.

Plassering

Varmen fra jord, sjø eller fjell hentes ut via kollektorslangen (lukket krets). Deretter hever varmepumpen temperaturen og varmen lagres i varmtvannslager/tank. Derfra leveres varmen til varmedistribusjons systemet som kan være gulvvarme eller radiatorer. Inne i boligen trenger man plass til varmepumpeaggregatet og varmtvannslager/tank.

Lønnsomhet

Lønnsomheten er i vesentlig grad knyttet til korrekt dimensjonering, utforming og drift av anlegget. Prisen på væske/vann-varmepumpeanlegg varierer svært mye.

Kostnadene for slike anlegg vil normalt være fra 120.000 kroner og oppover. Utgifter til varmedistribusjon inne i boligen kommer i tillegg.

Fordeler med bergvarmepumper

  • Anlegget tar liten plass utendørs.
  • Systemet har høy driftssikkerhet og lang levetid.
  • Høy og stabil temperatur på varmeopptakskilden gir høy årsvarmefaktor.
  • Kan også brukes til frikjøling. Kan utformes for å levere nesten gratis klimakjøling om sommeren. Frostvæsken sirkuleres da til en egen viftekonvektor i boligen.

Ulemper med bergvarmepumper

  • Relativt høye kostnader, spesielt i områder med stor overdekning av jord, løsmasser eller leire.
  • Krever korrekt brønndimensjone ring. Ved tørre brønner med lite eller intet grunnvannstilsig, eller ved boring av for grunne brønner i forhold til dimensjonerende varmeuttak, vil varmeytelsen og varmefaktoren avta.

Huskeliste når du skal kjøpe

Be om forpliktende tilbud fra minst to leverandører. Tilbudene bør omfatte opplysninger om:

  • Boligens effekt- og energi-behov til oppvarming. Husk at det ikke bare tas hensyn til forbruk av elektrisitet men også olje, gass, parafin, ved eller even- tuelt andre energikilder. Anbefaling av den varmepumpetypen som er mest aktuell i din bolig inklusive eventuelt system for dekking av behov for tilleggs varme: panelovner, kassett, vedovn eller annet.
  • Drifts- og vedlikeholdskostnader med anlegget. Referanse-anlegg hvor du kan kontakte varmepumpeeiere for nærmere informasjon. Total pris for varmepumpeanlegget inkl. installasjon (rør, elektrisk m.m.) og mva. Bereg- ninger som viser varmepumpens ytelse, anleggets år varmefaktor inklusivt eventuelt pumper og spiss- last, forventet energibesparelse (kWh/ år) og energidekning (%), årskostnad (kroner/år), spesifikk varmepris (kroner/ kWh) og inntjeningstid (år).
  • Velg gjerne en leverandør som er sertifisert i Varmepumpeordningen, eventuelt annen sertifisering.