Vannmåler: Din spareredning fra økende gebyrer

Flere av landets kommuner opplyser at de kommer til å øke gebyrene for vann og avløp i løpet av 2023. Dette vil øke boligselskapenes kostnader kraftig - som i siste ende vil belaste deg unødig som forbruker. 

Vannmåler

Løsningen på dette er å få installert en vannmåler i boligen. Dette vil spare deg for tusenvis av kroner! 

Bruk vannmåler som skjold mot høyere kostnader 

Kommuneorganisasjonen KS utførte i forbindelse med forslaget til statsbudsjettet for 2023 en undersøkelse, hvor 79 av Norges kommuner var respondenter. Her var det fokus på den enkelte kommunes plan for vann- og avløp i 2023. Resultatene varsler om kraftig vekst i gebyrer: 

  • 40% av kommunene setter opp gebyrene med 20%. 
  • Resterende 60% sier de skal øke med 10-20%.

For deg som forbruker, vil dette potensielt koste deg flere tusen kroner mer i året. 

Vannmåler
Foto: Getty Images

Renten har skylda

Det interkommunale selskapet IVAR leverer vann-, avløp- og renovasjonstjenester til kommuner i Rogaland. I en sak hos NRK, uttaler avdelingsleder for økonomi og anskaffelser, Jostein Karlsen, følgende om økningen; 

– Høye strømpriser og økte renter gjør at vi må sette opp gebyrene. Dessuten har vi brukt av et overskudd tidligere år for å holde vannavgiften nede. Det går ikke lenger.

IVAR er ikke de eneste som høyner gebyrene, da tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at de generelle gebyrene for vann og avløp i 2026 vil være 86% høyere enn hva de er i dag.

Dette krever at dersom du ønsker å unngå ytterligere økte kostnader i hjemmet, må du utføre noen besparende tiltak

Installasjon av vannmåler er løsningen

Men fortvil ikke! Til tross for en hyppig økning, finnes det en løsning på problemet. På landsbasis har kun 36 prosent installert en vannmåler i boligen. 

De fleste i landet betaler dermed vann- og avløpskostnader basert på arealet av boligen, hvilket i mange tilfeller ikke er den mest gunstige løsningen. Det er her vannmåleren kommer inn i bildet, da denne vil ta målinger basert på hvor mye vann som faktisk blir brukt i løpet av en periode istedenfor den estimerte bruken basert på kvadratmeter. 

Store boliger vil spare mest

Mange har i den siste tiden vært mer observante på bruk av strøm, da prisene har gått i skyene. Det mange kanskje glemmer, er at bruk av vann også kan være en skjult og unødvendig høy utgift. 

Typisk angår dette de som har barn som har flyttet ut og dermed bor i en stor bolig uten overdreven bruk av vann. Voksne i denne situasjonen er derfor de som vil spare mest penger på å installere en vannmåler, da estimatet av vannbruk basert på arealet av boligen ofte er mye høyere enn det man i virkeligheten bruker.