Slik velger du strømleverandør

Laveste pris per kWh gir ikke alltid den billigste strømmen. Her forklarer vi hvorfor – og gir deg råd om hvordan du velger den beste strømleverandøren.

Nå og da, og særlig nå som det går mot høst og vinter, dukker det opp artikler i pressen om hvilke strømleverandører som har de beste tilbudene. Dette kan være en fin måte å orientere seg i markedet på om du leser dem litt kritisk.

En ting du bør være oppmerksom på, er om artikkelen kun tar for seg landsdekkende leverandører. Hvis det er tilfelle, bør du ta deg bryet med selv å undersøke hvilke lokale selskap som finnes og hvilke priser de opererer med. Ofte kan lokale strømleverandører ha vel så gode tilbud som de landsdekkende selskapene.

Fast, spot eller standard variabel
For å finne ut hvilken strømleverandør som har det beste tilbudet, må du først bestemme deg for hvilken avtale du ønsker å inngå: spotpris (også kalt markedskraft), fastpris eller standard variabel pris.

* Spotpris: Vanligvis den avtalen som over tid gir den laveste prisen.
* Fastpris: Gir som regel noe dyrere strøm, men er et alternativ for de som ønsker en forutsigbar strømpris.
* Standard variabel pris: Kan i periode være rimeligere enn spot, men i følge Forbrukerrådet er det sannsynlig at standard variabel pris vil vise seg å være dyrere enn spotpris i det lange løp.

Bruk kraftprisdatabasen
Når du har valgt ønsket avtale, kan du bruke Konkurransetilsynets sin kraftprisdatabase for å finne de beste tilbudene i ditt distrikt. Kraftprisdatabasen gir en oversikt over kraftprisene rundt omkring i landet. For å dra nytte av databasen må du legge inn kommunen du bor i, antatt årlig strømforbruk, samt hvilken form for avtale du ønsker.

– Kraftprisoversikten skal gjøre det enklere for deg som forbruker å vurdere om det lønner seg å bytte leverandør eller avtale, sier Konkurransetilsynet.

Kraftprisdatabasen finner du her 

Fastbeløp eller ei
I tillegg til selve strømprisen du betaler per brukte kWh, opererer noen strømleverandører med et årlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruket. Dette beløpet ligger vanligvis et sted mellom 150 kroner og 600 kroner.

– Husk at fastbeløpet er uavhengig av forbruk, slik at jo lavere forbruk du har, jo mindre fordelaktig er avtaler med fastbeløp, sier Konkurransetilsynet.

Noen selskap vil også ta seg ekstra betalt for kundeservice- eller girotjenester. Disse kostnadene faller gjerne inn under betegnelsen administrasjonsgebyr, men er selvsagt med på å dra opp den totale prisen du må betale.

Pass på!
Når du både har valgt avtale og funnet en strømleverandør med et gunstig tilbud, er det tid for å kontakte dem. Pass på at du får den avtalen du faktisk hadde tenkt deg.

– Når du er i kontakt med leverandøren er det er viktig å passe på at du bestiller den avtalen du har funnet i kraftprisoversikten. Mange kraftleverandører tilbyr flere andre avtaler enn de som finnes i oversikten, påpeker Konkurransetilsynet.

Tillit kan straffe seg
Du bør ikke ha for stor tillit til strømleverandøren din. Hvis et av betalingsvilkårene hos strømleverandøren er at du forhåndsbetaler for strømmen, bør du velge et annet selskap.

– Forskuddsbetaling og årlige fastbeløp kan ha enkelte ulemper. Hvis for eksempel en leverandør går konkurs, risikerer kunden å tape forhåndsinnbetalte beløp, advarer Konkurransetilsynet.

Ikke valg av nettleverandør
Strømleverandøren står kun for en del av de totale utgiftene du har til strøm. Nettleien kommer nemlig i tillegg. Men i motsetning til strømmarkedet, er leie av nett en monopolbasert virksomhet i Norge.

– Det betyr at du ikke kan velge hvilken nettleverandør du ønsker å være tilknyttet, sier Forbrukerrådet.

Ubrukt er billigst
Men husk, når alt er sagt og gjort, så er det ikke til å unngå at den billigste strømmen er den du ikke bruker. Det kan derfor lønne seg å bruke minst like lang tid på å se etter mulige ENØK-tiltak i boligen som du har brukt på å finne riktig strømleverandør.