Rett valg reduserer regningen

De høye strømprisene er kommet for å bli. Det krever at nordmenn må styrke fokus når det gjelder produktvalg med gode isolerende egeneskaper når nye prosjekter planlegges og gamle renoveres. Dette gjelder særlig vinduer og glasspartier som er den delen av vegg- og takflater hvor varmegjenomgangen er størst.

Vindusglasset har alltid vært et «varmesluk». Men heller ikke her har teknologien stått på stedet hvil.
– Moderne teknologi har utviklet produkter hvor varmetapet er redusert til ca. en tredjedel, sier leder av Glassbransjeforbundet i Norge, Per Pettersen. Hans forbund presenterer nå en tabell som viser besparelsene ved å bruke en høyisolerende rute med en U-verdi på 1,1 W/m2oK og å bruke vanlig to-lags isolerglass eller koblede vinduer med en U-verdi på 3,0 W/m2oK. Tabellen er utarbeidet med energipriser som varierer mellom kr. 1.00 og kr. 1,70 per kilowattime. Glassbransjeforbundet har lagt til grunn årsmiddeltemperaturen (gjennomsnittstemperaturen over året) på de enkelte stedene nevnt i tabellen. I følge forbundet er tallene i den første kolonnen etter stedsnavnet offisielle tall fra Meteorologisk Institutt. Vind vil dessuten føre til økt varmetap i glassflatene og områder med mye vind kan varmetapet bli langt større enn det årsmiddeltemperaturen skulle tilsi, men en beregningsfaktor for dette er umulig å fastslå, i følge bransjeforbundet.

Besparelsen gjelder pr. m2 glass

    Energipriser kr/kWh
    1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70
Oslo 5,9 268 295 322 348 375 402 429 456
Hamar 4,1 298 328 358 387 417 447 477 506
Lillehammer 3,3 311 342 373 405 436 467 498 529
Kristiansand S 7,2 246 271 296 320 345 369 394 419
Bergen 7,8 236 260 284 307 331 355 378 402
Trondheim 4,9 285 313 342 370 398 427 455 484
Bodø 4,6 290 319 348 376 405 434 463 492
Tromsø 2,9 318 350 381 413 445 477 509 540

– Et hus, f.eks. på Lillehammer, med 25 m2 glass, vil med høyisolerte vindusflater ha en årlig besparelse på kr. 11.675,- ut fra en strømpris på kr. 1.50 k/Wh. I Bergen ville den samme huseieren spare kr. 8.875,- og i Tromsø kr. 11.925,-. Dette er mye penger, men la oss heller ikke glemme hvilken betydning det har for miljøet. Pelletsovner eller varmevekslere er etter Glassbransjeforbundet mening ikke hele svaret. Det viktigste må være å isolere bedre slik at varmen ikke forsvinner ut. Vi tror også at strømprisen, selv om de skulle gå ned igjen noe, vil holde seg på et høyt nivå. Kraftselskapene vil alltid forsøke å selge til det markedet som betaler best. Vi spår at vi i Norge i framtiden må regne med strømpriser på europeisk nivå som er langt høyere enn det vi har vært vant til, sier leder av Glassbransjeforbundet i Norge, Per Pettersen.