Norge har billigst nettleie

Oslo (NW): Norske strømkunder betaler minst i nettleie i Europa. Det slår EU-kommisjonen fast i en ny rapport.

For hver kilowattime strøm vi bruker, betaler vi i gjennomsnitt om lag 25 øre i nettleie, utenom avgifter. Det er halvparten av det strømkunder i land som Tyskland og Belgia betaler. Prisen er også flere øre lavere enn i andre nordiske land.

– Den viktigste årsaken til at vi kommer best ut, er at en så stor del av energiforbruket i Norge er strøm. Vi bruker nettet så mye at prisen per kilowattime som passerer gjennom nettet blir relativt liten, sier kommunikasjonsdirektør Kristian Pladsen i Energibedriftenes landsforening (EBL) til nyhetsbyrået Newswire.

Tredelt regning

Nettleie er prisen vi betaler for å få strømmen fraktet rundt, og den dekker drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet.

En vanlig strømregning består av tre nesten like store deler. Det er prisen for strømmen, nettleien og avgifter til staten.

– Flere strømkunder har det siste året reagert på økt nettleie. Det skyldes i hovedsak at staten har ført forbruksavgiften på strøm over til nettleien, sier Kristian Pladsen.

Grunnen til dette er at flere bytter strømleverandør ofte, mens de holder seg til samme nettselskap.

Viktig vedlikehold

Fra nyttår var det kun fire av ti nettselskaper som økte nettleien, og de gjorde det med i gjennomsnitt knappe fem prosent. Flere selskaper reduserte nettleien. På samme tid i fjor var det seks av ti bedrifter som økte nettleien.

– Selskapene som økte nettleien gjorde det blant annet for å dekke inn utgifter til nødvendig vedlikehold. Når forbruket blir lavere enn beregnet, slik det ble i 2003, synker inntektene til nettselskapene siden det da går færre kilowattimer gjennom nettet, sier Pladsen.

Han sier behovet for vedlikehold er like stort om vi bruker mye eller lite strøm.

– Derfor måtte vi i ettertid justere opp prisen per kilowattime, slik at vi totalt fikk inn nok til vedlikehold, sier Kristian Pladsen.