Elsertifikatplikt – Blir det dyrere strøm fra nyttår?

Fra nyttår innføres elsertifikatplikt for alle strømleverandører. Det medfører et påslag i prisen for deg som forbruker. Men gir det dyrere strøm?

Elsertifikatplikten er en følge av myndighetenes ønske om å satse på fornybar energi. Enova forklarer grønne elsertifikater som et markedsbasert virkemiddel som skal stimulere til økte investeringer i ny fornybar kraft.

– I et system med pliktige grønne sertifikater, fastsetter myndighetene hvor mye ny kapasitet som skal bygges ut over en bestemt periode, og pålegger strømkundene å kjøpe en tilsvarende mengde grønne sertifikater, skriver de.

Gir påslag i prisen
Fra nyttår innføres altså denne elsertifikatplikten på kraftleveranser. Det betyr at det strømforbruket som i dag er gjenstand for forbruksavgift, må strømleverandøren nå kjøpe inn sertifikater for. Denne utgiften legges over på sluttkunden.

– Elsertifikatene vil medføre en økning av kraftprisen ut til kundene i størrelsesorden ca 0,8 til i overkant av 1,0 øre/kWh eksklusive mva fra 01.01.2012. For en normalhusholdning vil dette for 2012 utgjøre ca kr. 200,-, hevder Gudbrandsdal Energi.

(Saken fortsetter under bildet)

Elsertifikatene vil medføre en økning av kraftprisen

På sikt vil mer fornybar energi kunne gi oss et kraftoverskudd som vil kunne senke strømprisene. Foto: Colourbox

Likevel ikke dyrere?
Flere medier har de siste dagene derfor gått ut og hevdet at dette gir dyrere strøm for forbrukerne. Det er ikke nødvendigvis riktig.

Ordningen er satt igang for å gjøre det mer lønnsomt å investere i produksjonen av fornybar strøm. Dette vil kunne gi mer strøm i markedet, noe som igjen kan senke strømprisen. Dermed er det ikke sikkert at summen av strømpris og kostnader med elsertifikater blir høyere enn før.

– Analysefirmaet Markedskraft har beregnet at ordningen vil gi et kraftoverskudd i Skandinavia på hele 47 TWh i 2020, og de mener dette strømoverskuddet vil kunne gi priskollaps i markedet om det ikke bygges ut flere kabelforbindelser til utlandet, skriver Gudbrandsdal Energi i et brev til sine kunder.

Femten kroner
Likevel er det sannsynlig at den totale prisen vil stige til å begynne med, inntil utbyggingen av fornybar energi er kommet skikkelig i gang. Økningen i de månedlige utgiftene vil dog være beskjeden for de fleste. I snitt snakker vi om rundt femten kroner ekstra for en vanlig husholdning.