Betaler du for mye for strømmen?

Velger du riktig strømavtale, kan du spare flere tusen kroner i året. Nå har Forbrukerrådet lansert en ny strømportal hvor du enkelt kan sammenligne vilkår og velge den mest gunstige avtalen. 

– Folk har ikke et bevisst forhold til strømpris, og tror ikke det er snakk om så store summer. Men ved å velge riktig leverandør, kan du spare tusenvis av kroner, sier Bjørnar Angell i Forbrukerrådet.

Han er daglig leder for strompris.no, en helt ny forbrukerportal for sammenligning av kraftavtaler. 

– Det finnes slike portaler fra før, men de private inkluderer ofte ikke alle aktørene, pluss at de vil ha merkostnader som forbrukerne i siste instans må betale for. Vi gir den rene sannheten om hvilke tilbud som er best, sier Bjørnar Angell. 

Bjørnar Angell er daglig leder for Strompris.no.

Lokketilbud på strøm 

Prosjektlederen for den nye strømportalen mener aggressiv markedsføring ofte tilslører avtalene: 

– Ikke fall for lokketilbud på kjøpesenteret! Ofte tilbys du pakker med tilleggsprodukter som forsikring eller gavekort. Vi har sett eksempler på at du betaler opp mot dobbel strømpris ved slike avtaler, og da hjelper det lite å få en fin gave. Tenk deg om, og sjekk strompris.no først, anbefaler Angell. 

– Vi mener det er legitimt å markedsføre rabatter og tilleggstjenester her som i andre bransjer. Konkurransen mellom leverandørene bidrar til at vi har Europas laveste strømpriser, sier Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge. 

– Når det er sagt, ønsker vi at det skal bli lettere for kundene å orientere seg i markedet, og hilser derfor den nye portalen velkommen, sier Øverås. Han mener norske forbrukere er bevisste nok, og viser til at folk bytter strømselskap oftere enn både bank, forsikring, telefoni og internett. 

– Forklaringen er nok nettopp den sterke konkurransen i strømmarkedet, og at det er både enkelt og kostnadsfritt å bytte leverandør, mener Aslak Øverås i Energi Norge.

Bytt avtale på 1-2-3 

1. Ta kontakt med den nye kraftleverandøren og be dem sende deg en kontrakt. Mange tilbyr også elektroniske løsninger for å bytte. 

2. Les av strømmåleren din, fyll inn kontrakten og send inn. 

3. Den nye leverandøren din informerer din nåværende kraftleverandør og nettleier om at du har skiftet. Selve byttet skjer ca. tre uker senere. 

Kilde: Forbrukerrådet

De vanligste avtalene

Spotpris med påslag: Her følges den løpende prisen på kraftbørsen.

Påslaget er det strømleverandøren tar for å dekke sine kostnader samt få en fortjeneste. 

Standard variabel pris: Prisendring varsles minst to uker på forhånd.

Sørg for å lese vilkårene om hvordan prisendringer varsles, noen ganger opplyser bare leverandøren om dette f.eks på nettsiden sin og ikke direkte til deg.  

Fastpris: Gir deg en forutsigbar pris over en avtalt periode, for eksempel ett eller tre år.

Strømregningen vil altså være lik hver måned og ikke påvirkes av den løpende spotprisen.

Innkjøpspris: Følger timeprisen på kraftbørsen Nordpool.

Denne multipliseres med timeforbruket ditt. Har du ikke timemåler (smartmåler), blir timeprofilen antatt å være lik gjennomsnittsforbruket i ditt lokale strømnett.

I tillegg tar strømleverandøren gjerne et påslag. 

Strømavtalene kan sammenlignes med
boliglån, hvor flytende rente er mest gunstig over tid, mens fastrente sikrer deg mot overraskelser.

Leverandørene opererer med ulike fastbeløp, påslag og fakturavilkår. Sett deg grundig inn i vilkårene før du inngår en avtale.

strompris.no får du full oversikt og mulighet for å velge den mest gunstige avtalen for deg.

Her er også alle foreningsavtaler med, så du skal kunne finne den avtalen du allerede har og sjekke den mot andre i markedet. 

Kilder: Energi Norge og strømpris.no