Statssekretæren besøkte EBLE-pilotprosjekt

Statssekretær Per Willy Amundsen besøkte forrige uke OBOS-prosjektet Stenbråtlia, som er et pilotprosjekt som inngår i EBLE (Evaluering av boliger med lavt energibehov).

OBOS-prosjektet Stenbråtlia er ett av syv pilotprosjekter som inngår i EBLE (2012-2016), finansiert av NFR og partnere.

I forkant

Prosjektleder i OBOS, Egil Wahl, innledet møtet med å forklare hvorfor de bygger 34 rekkehus med passivhusstandard på Mortensrud selv om prosjektet ikke oppfyller OBOS’ normale krav til lønnsomhet.
 
– Vi ønsker å forske, og være i forkant av utviklingen, sa Wahl, som understreket at dette blir gode hus å bo i på tross av mange myter om passivhus.

Tverrfaglig tilnærming

– I EBLE har vi en tverrfaglig tilnærming og ser på ulike aspekter av energieffektive boliger. Vi gjennomfører forskjellige type målinger og intervjuer beboerne etter de har bodd i huset ca ett år, sa seniorforsker Judith Thomsen ved SINTEF Byggforsk.
 
Det foretas inneklimamålinger, bygningsfysiske målinger og måling av energibruk. Målet er å kartlegge hvordan innetemperatur, relativ fukt og CO2 varierer i ulike rom i husene gjennom året.

Energibruk til romoppvarming, varmtvann, belysning og annet elektrisk utstyr blir kartlagt, og reelt energiforbruk blir sammenlignet med estimert energiforbruk.

Rekkehusene i Stenbråtlia får vannbåren varme

De 34 rekkehusene i Stenbråtlia får vannbåren varme, varmet opp av solfangere på hver enkelt bolig. Foto: SINTEF Byggforsk

– Må lønne seg å være god

Guro Hauge i Lavenergiprogrammet var opptatt av at det må lønne seg å gå foran og være god.
 
– Skal vi lykkes med innføringen av nye energiregler og ENØK-tiltak i eksisterende bygg, er det en forutsetning byggenæringen får høyere kompetanse på energieffektivisering, sa Hauge.

– Viktig å høste erfaringer

Statssekretær Per Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga uttrykk for at han fikk mange gode innspill på møtet, som var arrangert av Lavenergiprogrammet.
 
– Det er viktig å høste erfaringer, og at det er kunnskapsbasert når vi skal innføre nye tekniske forskrifter. Man må være trygg på gjennomføringsevnen og at markedet fungerer som det skal, sa Amundsen.

Erfaringer så langt

Resultater fra det første EBLE-prosjektet på Rossåsen i Sandes viser at det er generelt høy tilfredshet med husene og de valgte løsningene. Beboerne er tilfredse med innetemperatur om sommeren, mens noen synes det er periodevis litt kaldt om vinteren.

Luftkvaliteten oppfattes generelt som bra, men enkelte dager om vinteren oppleves luften som tørr.
 
De tekniske løsningene er enkle å håndtere. Flere ønsker seg bedre justeringsmuligheter, for eksempel at man kan ha ulik temperatur i forskjellige rom, noe som det er tatt høyde for i OBOS-prosjektet.

Beboerne legger vekt på at det er viktig med nok informasjon om hvordan huset skal brukes, gjerne ved en personlig gjennomgang.

FAKTA

  • Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE)
  • Prosjekteier: Lavenergiprogrammet
  • Prosjektledelse: SINTEF Byggforsk
  • Prosjektperiode: 2012 – 2016
  • Partnere:Obos, Block Watne, Jadarhus, Fjogstad-Hus, Mesterhus, Skanska Bolig, Veidekke, Boligprodusentenes landsforening
  • Støttespillere: Enova, Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)