Slik kan du få 100.000 til oppgradering av boligen

Nå er det nok å oppgradere til dagens energistandard for å få støtte fra Enova. 

Enova åpner nå opp for at flere oppgraderingsprosjekter kan få støtte, ved at det nå er nok å oppgradere til dagens energistandard. Tidligere måtte man oppgradere til passivhus- eller lavenerginivå for å få støtte.

Nå vil du få tilskudd etter at tiltaket er gjennomført, og at du slipper å søke på forhånd, ettersom støtte til oppgradering av bygningskroppen nå er en del av Enovatilskuddet.

Flere tusen i støtte

Om du har oppgradert til dagens energistandard, eventuelt til lavenerginivå eller passivhusnivå, i løpet av de siste 18 månedene, kan du ha rett til flere tusen kroner i tilskudd.

Ved oppgradering til dagens energistandard kan du ha rett på 100 000 kroner, mens oppgradering til lavenerginivå eller passivhusnivå kan gi tilskudd på 125 000 kroner og 150 000 kroner.

Det eneste du trenger å gjøre er å sende inn dokumentasjon på kjøpet i form av faktura eller kvittering.

Flere tiltak må til

Det kan være flere tiltak som må til for å forbedre boligen din, slik at du kan få tilskudd.

Ved oppgradering til dagens energistandard kan nødvendige energitiltak blant annet være å etterisolere loft, utvendig etterisolering av yttervegger med vindtetting og utskifting av vinduer og dører, montering av balansert ventilasjon, blant annet, sier markedssjef for bolig i Enova SF, Anna Barnwell.

Etterisolering av boligen vil hjelpe med å redusere varmetapet i boligen, og på den måten vil du trenge like mye energi for å oppvarme boligen.
De tre energinivåene du kan velge mellom vil si noe om hvor mye varmetap boligen din vil ha.
Boligeieren kan velge hvor energieffektiv huset skal være. Energinivå 1 tilsvarer passivhusnivå og er den mest ambisiøse, deretter kommer energinivå 2 som tilsvarerlavenerginivå, og energinivå 3 som tilsvarer dagens energistandard, sier Barnwell.
Kravene på hvilke tiltak som må til for å få tilskudd vil være strengere om du velger å oppgradere til energinivå 1 eller 2.

Gjør det skikkelig

Barnwell anbefaler å gjøre det skikkelig, om man først har planer om å pusse opp boligen.

Boliger bygd før 1997 kan få oppgraderingstilskudd fra Enova. Ikke bare de som har ordentlige gamle hus, men også de som bor i hus fra 70 og 80-tallet, kan ha stor nytte av å gjøre boligen energieffektiv når de først skal gjøre noe med huset, sier Barnwell.

Gjennomfører du en slik oppgradering, vil du få en bolig som ikke bare vil ha et bedre inneklima, men du vil også gjøre en innsats for klimaet.