Populært med passivhus

Flere tusen passivhus planlegges i Norge. Se video lenger ned i saken.

– Vi arbeider med en rapport som viser at flere tusen passivhus er under konkret prosjektering eller bygging, sier seniorforsker Tor Helge Dokka ved Sintef til Newswire.

Dokka mener utbredelsen av passivhus i Norge henger nøye sammen med hvor mange i byggebransjen som har kompetanse på å planlegge og bygge slike hus.

– Utbredelsen av passivhus har gått akkurat så fort som det er fornuftig i forhold til kunnskapen i byggebransjen. De siste fire årene har vi kurset rundt 200 arkitekter og ingeniører og kompetansen på passivhus ligger nå full på høyde med våre naboland Sverige og Danmark, sier Dokka.

Bygger kunnskap
Sintef utarbeider nå en plan for å innføre passivhus som standard.

– Utbredelsen av passivhus vil komme av seg selv når vi har et tilstrekkelig antall planleggere og byggekyndige som er i stand til å lage passivhus. Om seks år er hele byggenæringen gjennomsyret av kunnskap om passivhus, sier Dokka.

Norge vil i løpet av kort tid ha flere passivhus enn Sverige, mener han.

– Det er klare tegn til at norske utbyggere nå satser på passivhus. Om et par år vil vi ligge foran Sverige i antall passivhus. Der er det i dag 1500 slike hus, som utgjør én prosent av nybygde boliger.

Enova gir støtte
Passivhus har vesentlig lavere energibehov enn andre boliger, og Enova har siden 2006 gitt støtte til bygging av slike hus.

70 slike hus er bygget til nå, ifølge Enova. De fleste av dem er boliger, men det finnes også flere skoler og barnehager. Enova merker økende interesse fra utbyggere.

– Vi forventer en betydelig økning i antall søknader om passivhus allerede i år. Folk er opptatt av å bygge energivennlig, og passivhus er en riktig vei å gå for å redusere utslipp, sier sivilarkitekt Christian Hemmingsen i Enova.

Det koster mer å bygge passivhus enn vanlige boliger. Hvor mye dyrere det blir, avhenger blant annet av byggekostnader og salgspris.

– Merkostnadene ligger gjerne mellom 500 og 1500 kroner per kvadratmeter. Enovas støttesatser dekker inntil 60 prosent av de ekstra utgiftene man får ved å bygge et passivhus, sier Hemmingsen.

I klimaforliket på Stortinget var det enighet om å vurdere om det skal bli et krav om passivhusnivå for nybygg innen 2020. Det kan også komme lignende krav til rehabilitering av gamle hus.

Fakta om passivhus
* Passivhus er opprinnelig en tysk standard der et av kriteriene er at oppvarmingsbehovet ikke overskrider 15 kWh per m2 i året.

* Det er etablert en norsk standard som tar hensyn til vårt kalde klima og byggets størrelse. Typisk årlig forbruk for en bolig bygget ette denne standarden er 80 kWh/m2 i Oslo-klima.

* Sintef Byggforsk har utarbeidet kriterier til passivhus yrkesbygg som kan få støtte fra Enova. Standard Norge arbeider også med en egen standard for lavenergi yrkesbygg.

Kilder: www.enova.no, www.lavenergiboliger.no, www.husbanken.no