Plusshus neste skritt?

Plusshus produserer mer energi enn det forbruker. Vil vi se energiproduserende boliger i Norge i fremtiden?

Lavenergiboliger og passivhus er begreper som har fått fotfeste den siste tiden. Begge deler refererer til boliger med betydelig lavere energibehov enn ordinære boliger. Nå kommer neste skritt på veien mot lavutslippssamfunnet: plusshus.

Plusshus er boliger som produserer mer energi fra fornybare ressurser enn de forbruker selv. Dette er mulig ved å kombinere passivhusløsninger og tiltak som genererer elektrisitet. Dette kan blant annet være solfangere, solcellepanel, små vindturbiner og varmevekslere.

Europeisk interesse
Rundt 40% av energiforbruket i Norge går til bygninger. Det er dermed mye å hente på å redusere energiforbruket i bygg og boliger. Lavenergiboliger kan gjøre mye, men plusshus kan gjøre enda mer.

– Et bygg har en gjennomsnittlig levetid på 50-100 år, og bygningsmassen står for hele 40 prosent av det samlede energiforbruket. Her finnes et enormt innsparingspotensial, og hvordan dagens hus bygges i dag vil ha stor betydning for energietterspørselen i lang tid fremover, har Knut Helland Hansen, fagrådgiver i Bellona, uttalt.

I Europa har det derfor vært stor interesse for plusshus. Tidligere i år gikk EU-parlamentet ut og sa at alle byggninger som bygges fra og med 2019 må produsere minst like mye energi som de forbruker. Det samme skal gjelde for fritidsboliger, dog med enkelte unntak.

Mulig også i Norge
Her på berget har interessen vært mer lunken, spesielt med tanke på at vi her i nord ser betydelig færre soltimer enn landene sørover i Europa. Men en rapport som nylig ble lagt frem av miljøstiftelsen Zero, viser at plusshus også er mulig i Norge.

– Det må erkjennes at de fleste plusshusene i Europa i dag i stor grad baserer seg på elektrisitet fra solceller. Færre soltimer i Norge er en viktig grunn til at det opprinnelig ikke var åpenbart at plusshus faktisk lot seg realisere her til lands, skriver Zero i rapporten.

– Ved kombinasjon av svært energieffektive bygg, solfangere og varmepumper til oppvarming, samt små vindturbiner og solcellepaneler til elektrisitetsgenerering vil det være fullt mulig å bygge plusshus de fleste steder langs kysten opp til et godt stykke inn i Nord-Norge.

Flere energikilder
Forutsetningen er at man baserer seg på flere forskjellige energikilder enn det som er vanlig lenger sør i Europa. Rapporten viser også at plusshus er mulig i alle størrelser, fra vanlige eneboliger til store skoler og hoteller.

Zero erkjenner likevel at det kan by på problemer å bygge plusshus i alle steder av landet. Deler av Norge har til tider et tøft klima som byr på atskillig hardere utfordringer enn sørlige deler av Europa, og dette kan begrense mulighetene for energiproduserende boliger.

– Også i innlandet vil det finnes steder som er godt egnet for plusshus, men her vil de svært kalde vintrene kunne være utfordrende. Langt nord i landet byr det lave antallet soltimer på en utfordring. Til gjengjeld er oppvarmingssesongen lengre her, noe som gjør at huset har glede av oppvarmingen fra solfangerne lenger på våren og fra tidligere på høsten.

Plusshus vil etter alle solemerker å dømme være dyrere i førstegangsinvestering enn et ordinært hus. Til gjengjeld har man da et hus som i praksis er fritt for strømutgifter.