Passivhus er fremtiden

Passivhus er fremtiden i den nye lavenergihverdagen.

I en fremtid hvor lavt energiforbruk er målet, vil energisparende bygg være et naturlig valg når nye boliger skal bygges. I følge SINTEF står drift av bygninger for rundt 40% av energiforbruket i Norge. Med passivhus kan dette tallet reduseres.

– Både lavenergiboliger og passivhus er basert på filosofien om å redusere varmetapet fra boligen kraftig. Dette oppnås ved å superisolere ytterkonstruksjonene, bruke vinduer og dører med meget lavt varmetap, bygge lufttett og ha et ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning, sier SINTEFS faggruppe for Energi.

Fremtidsrettet: Thom Erik Pape i Xella Norge har stor tro på passivhus.

Industrien satser på passivhus
Også byggeindustrien har tro på passivhus. Vi i villa skrev i sommer om at passivhus nå lanseres som ferdighus. Nå forteller Thom Erik Pape, daglig leder hos porebetong- og råbyggleverandøren Xella Norge AS, at også de satser på passivhus.

– Med et byggeprisnivå på 20 000 kroner pr. kvadratmeter for et hus der oppvarmingen kun krever 15 % av normalt energiforbruk, satser vi selvfølgelig for fullt på passivhusteknologi. Samtidig vil huset være tilnærmet brannsikkert og ha et inneklima som vil få selv ledelsen i Norges Astma og Allergiforbund til å smile bredt.

Firmaet har sett hvordan konseptet rundt passivhus har fått oppmerksomhet fra stadig flere samfunnsaktører, og Pape mener nå at tiden er inne for å gå for passive løsninger.

Krever samarbeid
– Vi kan levere råbygg innenfor passive rammer, mens andre leverer resten. Gjennom samarbeid med våre partnere har vi fått så mye erfaring med passivhus at vi kjenner oss overbeviste om at tiden nå er inne for å gå offensivt ut og fortelle at passivhus er en moden og svært interessant løsning for den jevne boligbygger.

Samarbeid med andre aktører er viktig, for det er ikke bare råbygget som må være superisolert for at boligen skal kunne kalles passivhus. Den danske arkitekten Søren Riis Dietz fra selskapet Bjerg arkitektur er sertifisert passivhusekspert og samarbeider med Xella i Danmark.

– Superlavenergivinduer med optimal solorientering gir et netto energioverskudd på årsbasis. Den bærekraftige energiøkonomien i passivhus oppnås gjennom en energiriktig kombinasjon av høyisolerte sydorienterte glassarealer kombinert med en varmetapsminimert klimaskjerm, forteller Dietz.

Passivhus i skolen
Det er ikke bare industrien som satser på passivhus. Nå skal byggfagelever snart få lærere som er utdannet i passivhusprinsippene. Denne høsten setter nemlig en rekke byggfaglærere fra Blakstad videregående skole seg på skolebenken. Der skal de ta introkurs i passiv energidesign.

– Blakstadmodellen vil bety mye for både skolen her og andre videregående skoler rundt om i Norge. Her skal vi faktisk lære å bygge med en energistandard som ligger ti år inn i fremtiden, uttalte Ådne G. Sollid, assisterende rektor ved skolen.

Og elevene vil ikke bare få lærere med nye kunnskaper. De får anledning til å sette lærdommen ut i praksis. Etter idé fra Husbanken skal elevene ved Blakstad vgs  bygge fire små passivhus for vanskeligstilte på oppdrag fra Froland kommune.