Lanserer passive ferdighus

Lavenergihus lanseres nå som ferdighus.

Energisparing får stadig mer fokus, og myndighetene stiller økte krav til energiforbruk også i boligen vår. Passivhus – boliger med svært lavt energiforbruk – er blitt et begrep som flere og flere snakker om, og nå kommer Systemhus med Celsius, et standard passivhus.

– Celsius er designet som passivhus helt fra grunnen av. Vi har bygd inn viktige prinsipper i huset som skal bidra til betydelig lavere energibehov til oppvarming av vann og boligareal, sier markedssjef i Systemhus Norge AS, Anders Paulsen.

Stor takterrasse: Celsius fra Systemhus har lavt energibehov og stor takterrasse.

Lavenergiboliger
Huset har blant annet en tilnærmet kvadratisk form på huset, noe som reduserer overflatearealet i forhold til bygningens volum.

– Dette er svært viktig med henhold til å minimere varmetapet fra huset. Tetting og hindring av varmetap er vel så viktig som økt isolering og derfor har vi valgt denne formen, forklarer teknisk sjef Finn Nikolaisen

Passivhus er lavenergiboliger. I følge nettstedet Passiv.no, som drives av SINTEF Byggforsk, kan energibehovet i en bolig bygd etter passivhusstandarden utgjøre så lite som 25% av energibehovet i en vanlig bolig. Det finnes en rekke kriterier for passivhuskonseptet, men de viktigste er at beregnet årlig energibehovet oppvarming av rom ikke skal overstige 15 kWh/m²per år og at maksimalt effektbehov til oppvarming ikke skal ikke overstige 10 W/m².

Termisk vegg
Begrepet passivhus kommer av at boligen baserer seg på passiv oppvarming. I Celsius skal den passive oppvarmingen ivaretaes med hjelp av en termisk vegg.
– Sentralt i huset har vi designet en termisk vegg. Denne er ment å fungere som en kjempestor varmeregulator som strekker seg over begge etasjene i Celsius, forteller Paulsen.

– Solstråler fra overlysvinduer i taket varmer opp den termiske betongveggen, som senere avgir varmen langsomt til oppvarming av rommene i huset. Motsatt vil betongveggen kunne ”suge” til seg overskuddsvarme fra rommene når det er for varmt i huset og således ha en avkjølende effekt, forklarer han, og understreker at betongveggen også vil ha en visuell effekt i Celsius.

I tillegg er huset klart for solfangere integrert i taket, og det er designet med solavskjermende bygningselementer integrert i fasaden.

– Legger man til at også planløsningen og utearealer i form av takterrasse er godt ivaretatt, kan man si at dette gir et blikk på fremtidens bolig i Norge, mener markedssjef Paulsen.