Hva er smarthus?

Smarthus er det nye moteordet innen boligbygging. Men hva er egentlig et smarthus?

Smarthus er et begrep som gjerne dukker opp i forbindelse med nybygging. Men hva er egentlig et smarthus? Agnar Holen er fagsjef for teknologiformidling i Nelfo. Her forklarer han hva et smarthus er.

– Smarthus er et hus hvor du bruker dagens teknologi, ikke gårsdagens. Hvis du bruker smarthusteknologi, har du mulighet til å styre huset på en helt annen måte. Det er litt mer intelligent, sier han.

Begrepet smarthus omfatter en rekke elektriske installasjoner som skal  bidra til å gi boligen lavere energiforbruk, bedre komfort, enklere betjening og et høyere sikkerhetsnivå.

 

Ikke science fiction
– Smarthusteknologi dekker mange områder, og det er egentlig fantasien som begrenser. Det som er mest vanlig å starte med er varmestyring og lysstyring, selvfølgelig. Så har du ventilasjon, du har sikkerhet med alarmer, og i det hele tatt alle de tekniske installasjonene i en vanlig bolig, sier Holen.

Han mener smarthusteknologien ville vært mer utbredt om flere forbrukere klarte å se forbi gamle myter om hva et intelligent hjem kan være.

– Dessverre er det mange som tror at smarthusteknologi er noe dyrt, fint og flott og at det er litt hi-tech og science fiction over det. Slik var det kanskje tidligere, men sånn er det ikke lenger. Det som er på markedet i dag, har vært på markedet i lang tid. Prisene har begynt å bli mer fornuftige, og teknologien i dag gjør at det er mulig å tenke smarthus stort sett for alle som bygger seg en bolig eller leilighet.

Gir innsparinger
Og sistnevnte er verdt å merke seg. Smarthusløsninger er nemlig ikke forbeholdt hus.
– Smarthusteknologi er like aktuell enten du har en stor bolig eller en liten leilighet. Det er heller ikke nødvendig å ha de fineste og flotteste boligene for å få den største effekten. Innsparingen kan være like stor i en helt gjennomsnittelig, vanlig bolig, sier Holen.

Smarthusløsninger gjør det nemlig ikke bare lettere å styre de elektriske installasjonene i boligen. Teknologien kan for eksempel bidra til å styre varmestyringen i huset med intelligente løsninger.

– Med  smarthusteknologi får du enda større mulighet til å styre varmebruket. En bevegelsesmelder som vanligvis styrer lyset i stua, kan like gjerne brukes til å detektere om det har vært folk i rommet. I et rom hvor det ikke er folk kan du for eksempel tillate deg å senke temperaturen, sier Holen.

Fleksibelt og behovstilpasset
I følge Holen finnes det i hovedsak tre økonomiske argumenter for å velge smarthusteknologi.
– For det første får du en unik mulighet til behovstyring, det vil si at du bruker energien der du trenger den og når du trenger den. For det andre har du stor fleksibilitet. Du kan utvide anlegget ditt og du kan gjøre om ulike funksjoner.

Sistnevnte er viktig om du har tenkt å bo i boligen i lang tid. Behovene våre varierer og vil forandre seg etterhvert som en blir eldre.

– Det siste argumentet er at du får mulighet til å samkjøre ulike tekniske anleggsdeler. Da tenker jeg for eksempel på vinduskontakter som merker at vinduet står åpent. Når du lufter for fullt, har det ingen hensikt å varme for fullt, altså senkes varmen. De samme vinduskontaktene kan du også bruke til alarmer eller de kan gi beskjed om at vinduet står åpent når du reiser på ferie, forklarer Holen.

Bruk fagmann
Vurderer du smarthusløsninger i boligen, er det viktig å kontakte en fagmann så tidlig i planleggingen som mulig.

– Jeg tenker da på en elektroentreprenør eller en integrator som har gjort dette før og som kjenner til hvilke produkter og løsninger som finnes i markedet. Enhver smarthusløsning er på sett og vis skreddersydd. Selv om det er standard løsninger, er hensikten å sette anlegget sammen slik at det passer din bolig best, avslutter Holen.