Gir støtte til passivhus

Enova gir støtte til å dekke merkostnader ved bygging av passivhus.

En stor del av Norges energiforbruk finner sted i bygninger. En måte å redusere denne energibruken på er å gjøre flere bygninger til passivhus og lavenergihus.

Dyrere å bygge
En barriere mot denne utviklingen er at passivhus har høyere byggekostnadere enn en vanlig bolig. Denne merkostnaden er beregnet å ligge på rundt tolv hundre kroner per kvadratmeter, og skyldes at passivhus har en del andre krav enn vanlige boliger.

– Passivhus er basert på filosofien om å redusere varmetapet fra boligen kraftig. Dette oppnås ved å superisolere ytterkonstruksjonene, bruke vinduer og dører med meget lavt varmetap, bygge lufttett og ha et ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning, sier SINTEFS faggruppe for Energi.

Gir støtte og rådgivning
Det er blant annet denne merkostnaden Enova nå kan være behjelpelig med. Enova støtter 40 % av merkostnadene inntil 450 kr per kvadratmeter for nye boliger. For rehabilitering er merkostnaden ca. 1.500 kr og støtten på inntil 700 kr per kvadratmeter.

I tillegg er det mulig å få rådgivning med spisskompetanse på passivhus slik at det oppleves en større trygghet for valget.

Må søke gjennom fagpersoner
Det er derimot ikke slik at du som privatperson kan søke om denne støtten. Går du med planer om bygge passivhus kan prosjektet få støtte, men selve søknaden må gå gjennom utbygger, arkitekt eller rådgiver.

– Det er stor etterspørsel etter gode eksempler med dokumentasjon som er åpent tilgjengelig. Det er et mål at alle som er involvert i et passivhusprosjekt får økt sin kompetanse og at spredning av resultatene gir økt kompetanse til en større del av markedet, skriver Enova om bakgrunne for å støtte passivhus.

Gies også til rehabilitering
Støtten er ikke forbeholdt nybygg, men kan også gies til rehabiliteringsprosjekter.

– For rehabiliteringsprosjekt skal alle deler av bygget som er omfattet av rehabiliteringen oppgraderes til passivhusnivå der det lar seg gjøre. Løsningene skal kunne dokumenteres og være godt egnet for gjentagelse, skriver Enova.

Du kan lese mer om denne støtteordningen hos Enova.