Energihus gir utfordringer

Systemhus satset på ferdighus med integrerte solvarmeløsninger, men har opplevd at teori og praksis ikke er like enkelt.

Systemhus lanserte for noen år siden ideen om ferdighus med solvarme. Konseptet var et tidsriktig miljøprosjekt med støtte fra Enova, men har bydd på flere utfordringer for produsenten.

– Systemhus har alltid vært i forkant av utviklingen av boligbransjen i Norge. Dette gjelder ikke minst når det gjelder helse og miljø og i de senere år også innenfor design. Med utgangspunkt i vår prisvinnende bolig Karakter, fikk vi en henvendelse fra firmaet Solarnor, som leverer solvarmeteknologi. Vi ble fort enige om at moderne teknologi og moderne hus passet sammen, og det var derfor naturlig for oss å bli med i prøveprosjektet, forteller Anders Paulsen, markedssjef i Systemhus.

Solarnor leverer solvarmeanlegg og styringssystemer for boliger og har også samarbeidet med andre boligprodusenter om solteknologi på ferdighus.

Utfordringer i kø
– Solvarmeanlegget ble tilpasset Karakter av arkitekt Bjørn Larsen, som har jobbet lenge med slike løsninger. Neste skritt var å finne mulige kunder og hvilke av våre medlemsbedrifter som skulle bygge husene. Intensjonen i prosjektet var å bygge 10 slike hus, sier Paulsen.

Intensjoner var én ting, virkeligheten en annen. Det viste seg fort at det var flere utfordringer med å få dette på plass.
– Solvarmeanlegg stiller ganske strenge krav til beliggenhet og orientering. Videre påvirkes husets fasadeuttrykk vesentlig av solfangerne, og disse medførte også at flere vindu i fasaden måtte fjernes, noe som har betydning for lysfang og utsikt. Dette er kunden sjelden veldig begeistret over, sier Paulsen.

Etter mye innsats fikk Systemhus til slutt en byggherre fra Vestfold på banen.
– En annen modell av Karakter (tomannsbolig) ble tilpasset solvarme, og arbeidet med byggingen gikk i gang. Huset ble bygd og de innvendige installasjoner for solvarmeanlegget kom på plass. Så viste det seg at selve solfangerne som Solarnor skulle levere, ikke holdt kvalitetsmessig. Hele prosjektet ble dermed kraftig forsinket, sier Paulsen.

Satser videre på nye løsninger
Så langt har det vært mye arbeid, men lite å høste erfaring fra med henhold til eventuelle energigevinster. I følge Paulsen skal derfor prøveprosjektet avsluttes så snart solfangerne er montert på det huset som er bygd. Men Systemhus har fortsatt troen på solvarme, og arbeidet med å få solvarme på plass i Karakter har gitt dem verdifull erfaring som de nå tar med seg videre.

– Vi utvikler nå fremtidens passivhus, og i denne forbindelse vil solvarme kunne utgjøre et viktig element. Et av de viktigste momentene i et slik arbeid er at solvarmeanlegget må være planlagt og integrert i huset allerede på tegnebrettet. Dette er helt nødvendig for å få til gode løsninger både med henhold til estetikk og økonomi. Vi ser også på om solvarme kan tilpasses til noen av våre eksisterende boliger og gi et godt resultat totalt sett. Her kan det bli mye spennende fremover, sier Paulsen.