Slik unngår du unødvendig høye strømregninger

 Å la være å fyre for kråkene, har aldri vært mer aktuelt. Med rekordhøye strømpriser er det flere tiltak du kan gjøre hjemme for å unngå varmetap. Har du for eksempel sjekket fugene?

lyspære

Unødvendig varmetap kan koste dyrt

Den billigste strømmen er den du ikke trenger å produsere. Unødvendig varmetap er derfor et viktig energitiltak som vil bidra til å redusere strømregningen for boligeiere. Ifølge vitensenteret Bolius anslås det at ca. 20-25 % av boligens energiforbruk slippes ut gjennom utettheter. Kravene til energieffektivitet har også blitt strengere (TEK17). Det kommer fram i en pressemelding sendt ut for Dana Lim.

Kenneth Holm Andersen, utviklingssjef for lim- og fugeprodukter i Dana Lim, mener utettheter er et stort problem hos huseiere.

– Energitap er en stor utfordring, utettheter i bygningskonstruksjonen skaper luftlekkasje der kald luft siger inn, og varm luft siger ut. Kilden til utettheter er som oftest rundt vinduer og dører, ved takbjelker og rørgjennomføringer, samt ved etasjeskiller. Varmetap gir et unødvendig høyt energiforbruk, og i disse tider kan det være snakk om mange penger for en husholdning.

Fugene utsettes for bevegelser

Utettheter finnes over alt, og er individuelt for hver bygningskonstruksjon. Andersen forteller at årsaken til utettheter skyldes som regel bevegelser i fugen.

– Eldre hus har større risiko for utettheter, men både nye og gamle hus blir utsatt for klimatiske påvirkninger som kan skape bevegelser i fugen. Klimatiske påvirkninger skyldes vær og vind, samt skjelvinger i området. Eksempelvis er fugene på sydsiden av et hus mer utsatt for bevegelser og slitasje på grunn av UV lyset fra sola.

Andersen legger til at bevegelsene og slitasjen er typisk størst på utsiden av huset, og at mørke materialer skaper mer bevegelse enn lyse materialer fordi de vil bli varmere.

Kenneth Holm Andersen, i Dana Lim, mener utettheter er et stort problem hos huseiere, spesielt nå i disse tider med høye strømregninger. Foto: Dana lim.

Sjekk fugene minst én gang i året

For å minimere varmetapet og unngå utettheter, mener Andersen at de utvendige og innvendige fugene bør sjekkes minst én gang i året. Det er noe boligeier kan gjøre på egenhånd.

– Det finnes flere måter å finne ut av om fugene er tette eller ikke. Hvis det er hull og sprekker i fugene eller om den slipper på den ene siden, er det en indikasjon på at den ikke er tett.

Dette kan du selv sjekke ved å trykke forsiktig på fugen og kjenne om den sitter på sidene. Det er vanskeligere å sjekke de innvendige fugene fordi de for eksempel kan ligge skjult bak paneler. En termografering og tetthetskontroll vil derfor kunne avdekke uønskede utettheter og hvor det lekker varme fra boligen.

Andersen fortsetter:

– Mindre reparasjoner kan boligeier gjøre selv ved å skjære vekk fugestrekningen som er ødelagt. Det er viktig å rense overflaten før det legges en ny fuge. Ved større utettheter anbefaler vi å kontakte noen profesjonelle.

Viktig å investere i elastisk fugemasse

I tillegg til å sjekke fugene jevnlig, legger Andersen vekt på at det er essensielt å investere i en fugemasse som forebygger utettheter fra start, og sikre at fugemassen tillater byggets naturlige bevegelse.

– Profesjonelle rådgivere og håndverkere vil vurdere hvilke produkter som egner seg til oppgaven. Det er alltid en risiko for at fugen vil revne, men jo mer elastiske fugemasse er, desto større bevegelser kan fugen ta. Å investere i en fugemasse med høy elastisitet vil gi besparelser i lengden. For eksempel tilbyr vi en innendørs interiørfuge Danaseal Interior Hybrid 521 som danner en fleksibel fuge som kan ta opp temperatur- og fuktbetingende bevegelser.

Andersen mener boligeiere kommer langt med å sjekke fugene jevnlig og ikke minst sørge for å tette nye hull som oppstår. Å sikre tettheten er noe av det enkleste og rimeligste du kan gjøre, som vil forbedre varmetapet og redusere energibruken.