Dovres retromodeller

Dovres spenstige retromodeller.

Nye, rentbrennende ovner gir små utslipp og er langt mer energieffektive enn gamle ovner, som ofte har ufullstendig forbrenning. ­Bruker du et rentbrennende ildsted for deler av oppvarmingsbehovet, varmer du opp boligen din på en energieffektiv måte og benytter fornybar energi uten direkte bruk av elektrisitet, olje eller gass. Oppvarmingen er også miljøvennlig ettersom den ikke øker CO2-konsentrasjonen i atmo­sfæren.

Mer informasjon:
www.dovrepeisen.no