NIBEs varmepumper for nybygg er både husbyggerens og huseierens drøm

Avtrekksvarmepumpene NIBE F750R og F470R dekker TEK 10-kravene til netto energibehov og fornybar energi.

NIBE har flere alt-i-ett løsninger som gir ventilasjon, oppvarming og tappevann i et stilig skap. NIBE F750R og F470R er komplette varmepumper som gjenvinner energi fra avtrekksluften og dekker boligens behov for vannbåren oppvarming, ventilasjon og tappevann.

NIBE F470R med balansert ventilasjonsaggregat egner seg for godt isolerte leiligheter eller småhus med et begrenset effektbehov til oppvarming. NIBE F750R har avtrekksventilasjon og en kraftig trinnløs kompressor som avgir fra 1,0 til 6,0 kW varmeeffekt og avkasttemperatur helt ned til -15 °C.

F750R har høyere effektfaktor og dekker energibehovet for boliger opp til 200-220 m². For balansert ventilasjon utvides F750R med tilluftsmodulen SAM 40. Som tilbehør leveres også ekstern varmtvannsbereder, solpanelkit og fjernstyring via SMS eller Android-app.

Energibesparelsen med F750R er i følge NIBE sammenlignbar med et væske/vann varmepumpesystem, og til en svært konkurransedyktig total installasjonskostnad sammenlignet med tradisjonelle løsninger med ventilasjonsaggregat, varmtvannsbereder og fornybar varmekilde. Med NIBE får du alt i ett.

Varmepumpe som gjenvinner energi fra avtrekksluften og dekker boligens behov for vannbåren oppvarming, ventilasjon og tappevann.

Brukervennligheten er også ivaretatt. Via oversiktlige menyer kan man gjennom et fargedisplay enkelt gjøre innstillinger og legge inn tidsstyring av varme, ventilasjon og tappevann for økt energibesparelse. Det er også enkelt å vedlikeholde filter.

Tidligere har avtrekksvarmepumper på det norske markedet hatt utfordringer rundt kravet om passiv gjenvinning i ventilasjonsanlegg. En endring i Norsk Standard 3031 åpnet høsten 2011 for avtrekksvarmepumper, hvor det ble utarbeidet beregningsregler for varmegjenvinning og fornybar energi. Sintef Byggforsk sitt program «TEK-sjekk Energi» benyttes til å dokumentere at krav er oppfylt.

I Sverige dominerer avtrekksvarmepumper markedet for nye eneboliger, hvor varmepumpeprodusenten NIBE er en sterk aktør. ABK AS, NIBEs representant i Norge, er svært fornøyd med at både NIBE F750R og F470R dekker energikravene i TEK 10. Utviklingen av produktene har bakgrunn i svenske byggekrav, som til og med er strengere enn TEK 10.

Denne saken er ikke skrevet av Vi i Villas redaksjon, men er en pressemelding.