Daikin Ururu Sarara varmepumpe – Bærekraftig for et naturlig inneklima

En bærekraftig, selvrensende og energieffektiv varmepumpe som trekker inn friskluft utenifra, samtidig som fuktdelen sørger for at huden din ikke tørker ut og inneklimaet blir så naturlig og godt som mulig.  Er det mulig?

Svaret på spørsmålet om det er mulig er selvfølgelig JA, og grunnlaget for svaret er den nye luft/luft varmepumpen Daikin Ururu Sarara.

Daikins Ururu Sarara er en luft/luft varmepumpe med så mange nye teknologiske funksjoner at den norske leverandøren Friganor faktisk vegrer seg for å fortelle om alle de positive virkningene av disse.

Noe som blant annet skyldes de svært strenge krav til dokumentasjon som myndighetene har for å kunne snakke om helsegevinster.  

Alle som har forsøkt seg på statlig helsegodkjenning vil eksempelvis kunne forstå hvor kostbar Ururu Sarara ville bli om man skulle oppfylle slike dokumentasjonskrav.

Selv om det kan finnes gode grunner til å betegne Ururu Sarara som en «helsepumpe» kan dette derfor ikke gjøres, annet enn ved å peke på hvordan bærekraftige teknologiske løsninger fyller hele produktet.    

Derfor vil Friganor ikke love noen helsegevinst, ut over at det er mer behagelig å puste inn luft med riktig luftfuktighet, at fuktet luft gir en mer komfortabel varmefølelse, og at hudtørrhet på vinterstid er en vesentlig mindre utfordring med Ururu Sarara enn med andre luft/luft varmepumper.

Ururu Sarara varmepumpe – innedel. Foto: Daikin

Bærekraftig

Men de legger ikke skjul på at folk som investerer i en slik varmepumpe vil kunne få hyggelige opplevelser, spesielt om de har hatt varmepumper tidligere.

Da vil de kunne sette pris på både enklere vedlikehold og bedre inneklima. Noe selvfølgelig også helsen vil sette pris på.

Når man leser spesifikasjoner og hører presentasjoner av Ururu Sarara, ledes tankene inn på en teknologisk revolusjon når det gjelder varmepumper.

En varmepumpe som spiller mer på lag med naturen enn det meste vi har sett til nå. Mange vil mene at man kan betegne den som «bærekraftig for et naturlig inneklima».

Se bare på funksjoner og spesifikasjoner som disse:    

Energieffektiv

Hele den nye Ururu Sarara serien har en energieffektivitet som ligger langt over kravene for energimerking A+++, både nå det gjelder oppvarming og avkjøling.

I tillegg til å være spekket med ny teknologi benytter klimasystemet, som Ururu Sarara egentlig er, det nye miljøvennlige kuldemediet R32. R32 har bare 1/3 miljøpåvirkning sammenliknet med R410A, som er bransjestandarden.

Da kuldemediet også er mer energieffektivt kan man benytte en lavere fyllingsmengde, og dermed reduseres verdiene ytterligere.  

Ellers har Ururu Sarara SCOP verdier som spenner seg fra 5.5 – 5.9. Det plasserer hele serien langt over A+++ kravet på 5.1, som kun et fåtall av produkter i markedet oppnår.

For sluttbrukeren betyr det kraftig reduserte strømregninger.

I tillegg til å kjøle ned og varme opp kan Ururu Sarara blant annet tilføre friskluft, befukte luften om vinteren eller avfukte luften om sommeren. Det gir et best mulig optimalt inneklima.

Friskluftsventilasjon

De aller fleste eiere av varmepumper tror at den henter friskluft utenfra. Men sannheten er at de resirkulerer luft, uten noen utskifting.

Derfor er det viktig å poengtere at Ururu Sarara faktisk henter friskluft fra omgivelsene og tilfører den innendørs.

Før luften distribueres via innedelen blir den renset og omgående varmet opp eller kjølt ned slik at man ikke opplever trekk.

Om man lurer på hvor god varmepumpen vil være der man selv kan ha behov for den kan det ellers fortelles at Ururu Sarara har en friskluftskapasitet på hele 32m3/h.

Dette betyr i praksis at all luften i et rom på 26m2 kan skiftes ut på under to timer, uten å åpne vinduet.

Ururu Sarara renser inneluften i tre trinn. Først går luften gjennom et forfilter som fjerner støv og pollen, før det fotokatalytiske filteret bryter ned luktmolekyler fra matos, husdyr, sigarettrøyk eller liknende.

I det siste trinnet bryter Daikin Flash Streamer teknologien ned mulige rester av virus, formaldehyd eller mugg. Dette er den samme teknologien som benyttes i Daikin sine hypermoderne frittstående luftrensere.

Man behøver neppe noen legetittel for å se hva dette kan bety for inneklima og dermed helse.

Ururu Sarara varmepumpe – utedel. Foto: Daikin

Ururu Sarara betyr Befuktning Avfukting

Ururu Sarara er japansk og betyr Befuktning Avfuktning. Dette skulle illustrere på en god måte hvordan luft/luft varmepumpen ikke bare leverer riktig temperatur, men også hvordan den «jobber» med luftkvaliteten innendørs.

For å oppnå sine gode resultater benytter Ururu Sarara en ny type avfukting kalt EKODORAI. Ved kun å benytte deler av varmeveksleren kan innedelen redusere luftfuktigheten uten å påvirke romtemperaturen.

Det gir økt komfort om sommeren, selv om luften relativt sett kan ha en høyere temperatur. Dette vil igjen resultere i redusert strømregning.

Den kan også befukte inneluften uten separat vanntilførsel. Befukterenheten på toppen av utedelen trekker inn uteluft og ekstraherer fuktighet. Fuktigheten varmes så opp og tilføres rommet via innedelen.

Ururu funksjonen sikrer dermed behagelig relativ fuktighet, selv på vinteren. Med korrekt luftfuktighet oppleves luften som varmere, samtidig som man reduserer tørr hud vinterstid.

Selvrensende filter

Avslutningsvis er det viktig å påpeke at Ururu Sarara også er utstyrt med selvrensende filter.

Selvrensende filter er for øvrig noe som både serviceavdelingen hos Friganor og ganske mange kunder vil se en virkelig stor fordel med.

Folk behøver ikke å huske på filterrens. Noe dessverre mange sliter med når det gjelder andre varmepumper.

En gang hvert døgn renses filteret automatisk og samler støvet i en egen boks. Brukeren kan enkelt tømme denne boksen ved behov. Alltid rene filtre kan bety opptil 25 prosent redusert energiforbruk.

Daikin Ururu Sarara har forøvrig allerede utmerket seg og vunnet pris for å være Japans mest energieffektive produkt. I tillegg vant Ururu Sarara den europeiske kåringen red dot design award 2013.

Høy varmekapasitet

Daikin Ururu Sarara leveres i tre ulike kapasiteter slik at det finnes en modell som passer uavhengig av hus eller størrelse på rom.

Den største modellen har en varmekapasitet helt opptil 9.4kW.

Kort sammendrag av tekniske data 25 35 50
Varmekapasitet Min kW 0.6 0.6 0.6
Max kW 7.5 9.0 9.4
Kjølekapasitet Min kW 0.6 0.6 0.6
Max kW 3.9 5.3 5.8
Sesongfaktorer

 

 

Oppvarming Energimerke A+++ A+++ A+++
SCOP 5.90 5.73 5.50
Kjøling Energimerke A+++ A+++ A+++
SEER 9.54 9.00 8.60
Kuldemedie R32