Hva vet du om ved?

Når lønner det seg å kjøpe ved? Hvordan vet du om du har gjort et godt vedkjøp? Svarene får du her.

Det er en egen sjarm å fyre med ved, og for mange er vedfyring hovedkilden til oppvarming i vintermånedene. I følge Statistisk Sentralbyrå, ble det i norske boliger i fjor brent i overkant av 1,2 millioner tonn ved. Nesten halvparten av denne veden ble brent i rentbrennende ovner

– Klima og miljø er nok en av årsakene til at mange velger å fyre med ved, og det blir viktigere fremover, sier Oddvar Espegård. Han er leder for Norsk ved, et forum for vedinteresserte med over 4000 medlemmer.

– Vi har brukt mye strøm i Norge, og på grunn av vannkrafta tenker vi at strømmen er gullende ren. Men faktum er at vi også importerer strøm fra utlandet, og den er slettes ikke like ren som vannkrafta. Vi må over på biobrensel, og den store kilden til biobrensel i Norge er jo ved, sier Espegård.

Ved: Har du nok til vinteren?

Ikke vent for lenge
De siste tre-fire årene har vedforbruket likevel gått ned. Det behøver likevel ikke bety at færre av oss fyrer med ved eller at vi bruker vedovnene sjeldnere enn før. Statistisk sentralbyrå tror at noe av forklaringen kan ligge i bruken av rentbrennende ovner, som gir mer nyttiggjort energi per kilo ved. For samtidig som vedforbruket har gått ned med rundt 10% har antall rentbrennende ovner økt med 5 prosentpoeng.

Selv om forbruket har gått noe ned, er ved fremdeles en ettertraktet vare. Skal du ha ved til vinteren, er det bare å hive seg rundt. Enkelte vedselger har allerede begynt å melde om at de er utsolgt for visse typer eller kvanta. På Norsk ved finner du en oversikt over en rekke vedselgere i ditt fylke.

– Den beste tiden å kjøpe ved er fra vår til høst. Har det vært stor pågang vinteren før og vanskelig å få tak i ved, husker folk det og kjøper til sommeren. Men mange venter til høsten før de kjøper, og det er greit, så lenge du er trygg på at du får tørr ved, sier Espegård.

Mer varme fra tørr ved
Tørr ved er viktig for å få utnyttet veden til fulle. Ved består av brennbart materiale, vann og aske. Jo mindre vann i veden, desto større blir den effektive brennverdien. Fuktigheten i veden bør ikke overstige 20%.

De fleste kjøper ferdig tørket ved i småsekker eller storsekker, men det er også mulig å kjøpe nykappet ved om våren. Slik ved blir gjerne fylt rett i henger og levert som løs ved til kunden.

– Det er en spennende måte å kjøpe ved på, som ikke så mange benytter seg av. Da har kunden kontroll på tørkingen. Med normal sommer i Norge rekker du å få tørr ved til vinteren om du kjøper fersk ved om våren, sier Espegård.

Her er det også mulig å gjøre et ekstra godt kjøp. Siden et slikt vedsalg innebærer mindre arbeid og ingen lagring av veden for vedprodusenten, er det ikke urimelig at nykappet ved bør være noe billigere i innkjøp enn ferdigtørket ved levert i sekker.

Hva lønner seg?
– Alle treslag er god ved, men bjørk er det vi fyrer mest med i Norge. Også furu går det en god del av. Det er god og økonomisk ved, sier Espegård.

Mange har fått med seg at bjørk har bedre brennverdi målt i volum enn furu, og det gjenspeiles også i prisen ved at bjørk gjerne er litt dyrere enn furu. Men hvordan vet du hva som lønner seg av bjørk og furu når brennverdi og priser er forskjellige? Svaret er enkelt. Når furuveden er 11% billigere eller mer enn bjørkeveden, vet du at du har gjort et godt kjøp av furuved.

Kuriosa om vedfyring:
* Er du gift, er det større sjanse for at du fyrer med ved enn om du er enslig.
* Bor du i Hedmark eller Oppland, bruker du sannsynligvis fire ganger så mye ved som en som er bosatt i Oslo.
* Vi kosefyrer mer med åpne peis på hytta enn i hjemmet.
* Hadde alle gått over til rentbrennende ovner, kunne svevestøvet i Norge blitt redusert med over tjue tusen tonn.
* Fyrer du i åpen peis, oppnår du en virkningsgrad på kun 15%. Fyrer du derimot i en ny ovn med god lufttilførsel, oppnår du en virkningsgrad på opp mot 80%.
* Målt i volum gir bjørk mer brennverdi enn furu, men målt i kilo gir de samme brennverdi.
* Bøk er det treslag som har best brennverdi målt i volum, etterfulgt av ask og eik. Osp og gran har laveste brennverdi.