Fyr på i en Svane

Fyr på i en svanemerket ovn. Du kan velge mellom over 100 typer.

<!–

Foto: Nordpeis

–>

Foto: Nibe. Modellen Contura 510 fra Nibe er én av 125 svanemerkede modeller.

Oppvarming bidrar til en stor del av miljøbelastningene knyttet til energiforbruk. Fyring med ved, pellets og andre bioenergikilder bidrar ikke til økte utslipp av CO2. Det skyldes at utslipp knyttet til nedbrytning av biomasse er en del av det naturlige kretsløpet.

Svanen har stilt de kravene som er nødvendig for at vedfyring skal bli et effektivt og miljøvennlig alternativ. 125 ovner fra sju ulike leverandører har nå dokumentert at de oppfyller Svanens krav.

Svanemerkede ovner oppfyller krav om:
– høy virkningsgrad
– svært lave utslipp av partikler og hydrokarboner
– miljøtilpasset materialvalg
– brukerveiledning som sikrer god utnyttelse av veden
– tredjeparts kvalitets- og funksjonstester