Oljetanken kan koste deg huset

Det finnes ca. 300 000 nedgravde oljetanker i Norge, og bruken av fyringsolje blir snart forbudt. Det er ditt ansvar om den gamle tanken springer lekk, og i verste fall kan lekkasjen føre til at huset må rives. Slik blir du kvitt den farlige oljen!

Fyringsolje er en stor miljøsynder, men kan også gjøre mye skade på din private eiendom. Bor du i et gammelt hus, har du kanskje en oljetank nedgravd ved husveggen. En slik tank kan være en tikkende bombe med tanke på lekkasjer, og bør sjekkes og renses så fort som mulig.

– Mange vet ikke engang at de er i risikosonen, for kommunenes oljetank-registre har store mørketall, forteller Martin M. Brandtzæg, kommunikasjonsrådgiver i Naturvernforbundet. Fra 2020 vil det være forbudt å fyre med olje i Norge, og mange må da få installert alternativ oppvarming.

Etter rengjøring av tanken, ble den kjørt til metallgjenvinning.

Personlig konkurs

– Folk blir både sjokkerte og nervøse når vi forteller dem at lekkasjer fra oljetanken er deres ansvar, og at skadene ikke alltid blir fullt dekket av forsikringen, forklarer Brandtzæg, som jobber i Naturvernforbundets Oljefri-prosjekt.

– Om det går riktig ille, kan du gå personlig konkurs. Det er bedre å ta kostnaden på 20 000 for å få opp tanken fra bakken, enn å få en regning på 600 000 når det smeller. Bare i Oslo har vi 100 lekkasjer i året. En skikkelig lekkasje kan føre til at oljen trekker ned i jordsmonn, grunnvann og i husets grunnmur. Hvis det siste skjer, må huset stort sett rives, advarer Brandtzæg.

Tanken var fylt med en rustrød, oljeluktende gjørme. 

Fatalt for miljøet

En liter olje er nok til å forurense 100 000 liter grunnvann. Og regningen for rensing av hage og grunnvann er det du som blir sittende med, for i de fleste tilfeller dekker bare forsikringen selve huset. Sprer lekkasjen seg over til naboens tomt, blir du økonomisk ansvarlig også for dette.

– Det er nesten umulig å rense bort all oljen når skaden først er skjedd, så dette vil være fatalt for både jordsmonnet i hagen din og naturens økosystem, forklarer Brantzæg.

Oljefri.no kan du både finne sertifiserte tilbydere som fjerner tanken fra eiendommen din, samt søke om økonomisk støtte fra Enova – du kan få dekket opp mot 20 prosent av kostnadene.

– Jo fortere du får tanken opp av jorda, jo bedre. Både sikkerhetsmessig, og med tanke på at det svarer seg økonomisk å bytte til et annet fyringsalternativ, avslutter Martin M. Brandtzæg.

Oljefyringsanlegget innendørs ble demontert.

TIPS! Med fornybar biofyringsolje trenger du ikke fjerne oljetanken. Les mer på VIIVILLA.NO/BIOFYRINGSOLJE

4 steg for å fjerne tanken

  1. Innhent mest mulig informasjon om tanken – hvor gammel den er, hvilken type tank (stål eller glassfiber er mest vanlig) og hvilken tilstand den er i.
  2. Finn et sertifisert firma som kan rense og fjerne tanken for deg. Bruk for eksempel oversikten på oljefri.no/tilbydere.
  3. Graveren lokaliserer tanken og får den opp fra jorda, før den tømmes og rengjøres grundig. Så løftes den opp og fraktes bort. Hullet fylles med singel og matjord, slik at det er enkelt å så ny plen der tanken har ligget.
  4. Rapporter til kommunen om at tanken er fjernet og levert til godkjent mottak. De fleste tilbydere gjør dette for deg, men husk at du har det endelige ansvaret for at rapporteringen skjer.