Unngå bråk fra naboer med lydisolering i tak, gulv og vegger

Sats på solid lydisolering og slipp støyete bråk fra naboer. Her får du tipsene om hvordan du bygger lydtette tak, gulv og vegger.

Lydisolering – for vegg

• Bygge en ny lett lydvegg mot den eksisterende veggen.

• Bygg opp den nye lydveggen bygges opp med et stenderverk av f.eks 48 x 73 mm.

• Stenderne monteres med en avstand til den eksisterende veggen på min.10 mm. Under bunnsvillen legges et dempesjikt av Svillunderlag. Stenderne må ikke presse mot svillene.

• Selv om stenderverket har en avstand til den eksisterende veggen på min. 10 mm, skalisolasjonen legges helt inntil den eksisterende veggen. Lyden vil absorberes i isolasjonen. Det er ikke nødvendig å bruke tunge isolasjonsplater i form av spesielle lydplater. Disse har betydelig høyere pris mens resultatet blir ikke nevneverdig forbedret. Kledningen skal derimot være «tung» og «bøyelig» f.eks. gips- eller sponplater med tykkelse 11-13 mm.

• Etter at isolasjonen er lagt på plass monteres platene i form av gips- eller sponplater. Benytt gjerne to platelag. Trepanel er dårlig egnet fordi den er veldig luftåpen. Det er viktig at veggen er lufttett i alle skjøter og overganger mellom vegg/vegg, vegg/tak og vegg/gulv. Bruk her elastisk fugemasse. Platelagene må ikke limes sammen.

• Platene monteres forskjøvet i forhold til hverandre.

For mer info:
www.glava.no
www.rockwool.no
www.paroc.no

Lydisolering – for  gulv

• Ved å legge trinnlydsplater reduseres trinnlyden vesentlig.

• Langs veggene legges kantavstivning med 2 – 3 mm spalte mot vegg for å hindre nedbøyning i randsonene.

• Kantavstivningen er et 19 mm bord f.eks. 19×48 mm. Trinnlydplate legges tett inntil hverandre over hele gulvflaten.

• Platene legges i forband og med plan belagt side opp. Gulvet må være avrettet, men trinnlydplaten vil kunne oppta mindre ujevnheter.

• Over Trinnlydplate legges 22 mm gulvsponplate med limte skjøter. Utførelse og materialvalg er avhengig av funksjonskravet. Platene legges med 7 – 8 mm spalte mot vegg. I spalten legges Rundlist og det tettes med elastisk fugemasse.

• Trinnlydplate kan støpes på. Oppå trinnlydplaten legges 0,2 mm alkalieresistent plastfolie med 50 cm overlapp og tapede skjøter. Plastfolien skal føres litt oppover veggen. Deretter legges min. 50 mm armert påstøp med 5 – 10 mm spalte mot vegg. Det tettes med fugemasse. Avrettingsmasse kan og benyttes på Trinnlydplaten. Konsulter produsent. Over gulvsponplater/armert påstøp/avrettingsmasse, kan det legges gulvbelegg, parkett e.l.

Mer om isolasjon og lydisolering

Lydisolering – for Tak

Det er mulig å lage en lydhimling uten å rive ned den gamle himlingen. Metoden egner seg svært godt til rehabilitering i eksisterende bygg.

• Lydreduksjonsbøyler type D festes i taket. Lydbøylene monteres med en avstand på 1200 mm.

• I lydbøylene festes lekter, min. 30 x 48 mm, med en senteravstand på 600 mm.
Isolasjon monteres mellom lektene. Bruk 50 mm eller 70 mm isolasjonsplate eller rull.

• Til lektene festes så plater. Det skal brukes to platelag av gips eller spon. Ønskes trepanel må dette monteres utenpå to platelag for optimal lyddemping. Platene må ikke limes sammen, og plateskjøtene må forskyves i forhold til hverandre.

• Platelagene avsluttes 6 – 8 mm fra veggene. I spalten legges Bunnfyllingslist og det fuges med høyelastisk fugemasse.

Kilde: Glava.