Tette hus gir økonomi- og miljøgevinst

Nye krav til isolering betyr at det årlige energibehovet i nybygg reduseres med over 400 millioner kilowatttimer (kWh). Det tilsvarer det årlige energiforbruket for omkring 20 000 boliger.

I følge kommunal- og regionalminister Åslaug Haga står bolig- og byggsektoren for hele 40 prosent av energibruken i samfunnet. Å redusere denne energibruken er derfor et viktig miljø- og klimapolitisk mål, både nasjonalt og internasjonalt. De nye forskriftene er allerede på plass, men bransjen har fått tiden fram til 1. januar 2009 for å kunne omstille seg.

Slik skal en vegg se ut i henhold til de nye forskriftene med 250 millimeter isolasjon. Her er dampsperren lagt mellom påføring og bindingsverk for å redusere faren for at den blir perforert.

 

– Etter ti år utgjør sparingen årlig 4-4,5 terrawatttimer (tWh), det vil si omtrent det Norge importerer av kraft i et normalår eller like mye som et gasskraftverk produserer årlig, sier Haga. For å oppnå denne målsetningen innebærer de nye forskriftene krav om bedre isolasjon i gulv, vegger og tak i tillegg til bedre vinduer. Med andre tettere hus som også har bedre inneklima. Forskriftene påpeker også at alternative energikilder skal benyttes for å ivareta varmebehovet.

De nye forskriftene vil selvsagt bety høyere byggekostnader. Rundt regnet 70-75 000 kroner for et hus på 150 m2. Men analyser gjort av kommunal- og regionaldepartementet viser at disse kostnadene vil gå opp i opp med besparelsen på strømregningen.

Utfordring for produsentene
For boligprodusentene har det nye regelverket bydd på utfordringer. Men bransjen er innstilt på å ha alt på plass når overgangsperioden utløper i 2009.

– Det ingen enkel oppgave for medlemmene våre å kunne levere boliger som tilfredsstiller de nye kravene. Faktisk er det en svært arbeidskrevende prosess, sier adm.direktør i Boligprodusentenes forening Per Jæger.

– Nå har vi heldigvis fått redusert de kravene som ble satt i utgangspunktet. Nærmest halvert dem. Dette har vi gjort gjennom en tett dialog med myndighetene. Når det er sagt, er det selvsagt positive aspekter ved at myndighetene har hatt et ønske om å gå inn for denne endringen av miljøhensyn. Og våre medlemmer vil selvsagt være med på den generelle utviklingen i samfunnet. Derfor er alle innstilt på å få dette til innen tidsfristens utløp.

– Hva med kostnadene for forbruker?

– Vi snakker vel om et sted rundt 100 000 kroner i økte kostnader for en bolig. En huskjøper vil selvsagt merke det, men det ser ut til at markedet tåler en slik prisøkning, mener Jæger.

Minstekrav til isolasjonsnivå

For begge modellene foreslås det minstekrav til isolasjonsnivå.

 • Yttervegg = 0,22 W/m2K, det vil si 20 cm isolasjon
 • Tak = 0,18 W/m2K, det vil si 25 cm isolasjon
 • Gulv på grunn = 0,18 W/m2K, det vil si ca. 16 cm isolasjon
 • Gulv mot det fri = 0,18 W/m2K, det vil si ca. 24 cm isolasjon
 • Vinduer og dører = 1,6 W/m2K

Isoleringstips

 • Isoler ekstra på loftet. Varmen stiger oppover. To lag isolasjon på tvers av hverandre gjør underverker.
 • Skal du rehabilitere og skifte panel vil det lønne seg å slå på stenderverk og fylle med et lag ekstra isolasjon før du setter på ny panel.
 • Et annet alternativ er innblåsingsmetoden.
 • Sørg for å tette alle hulrom rundt dører og vinduer.
 • Har du kjeller eller krypkjeller i huset går det som regel greit å isolere med ekstraisolasjon fra undersiden.
 • Har du kjeller med murvegger vil det gi gevinst å legge på isolasjon på veggene. Er kjelleren fuktig må det dreneres og isoleres også på utsiden.
 • Det lar seg gjøre å lydisolere boligen.
 • Ikke perforer dampsperren i taket når downlights monteres.