Tenk isolering og ventilasjon!

Energisparing er mer aktuelt enn noen gang. De fleste ønsker å gjøre tiltak som reduserer energibehovet i huset. Men hvor skal man egentlig begynne?

Enova, det statlige foretaket som mellom annet har som oppgave å lede an i energiomleggingen i Norge, anbefaler at du først og fremst gjør deg bedre kjent med din egen bolig. For bygningens konstruksjon og tilstand legger mye av premissene for hva som er fornuftige tiltak. Det mest grunnleggende er å vurdere hvor godt boligen er isolert mot varmetap.

Alder og isolering

Husets alder kan fortelle mye om hvordan det er bygd. Med skiftende tider og trender varierer boligens egenskaper. Hus bygd i perioden mellom 1900 og 1955 har lite eller ingen isolasjon i veggene. Trehus bygd etter 1955 har vanligvis mineralull/glassull i veggene. Her kan imidlertid tykkelsen være langt mindre enn dagens krav, og det vil lønne seg å etterisolere. Det er ikke bare for eldre boliger det lønner seg med isoleringstiltak. Også hus bygget på seksti- og syttitallet kan det være gunstig å etterisolere.

Dagens minimumskrav i byggeforskriftene er 20 og 30 cm isolasjon for nye boliger. Enova anbefaler at man isolerer mer enn dette minimumskravet: Dette oppnår man med ekstra isolasjonsmateriale, ekstra tetting og bedre vinduer.

Sjekk isoleringen

Først må du finne ut hvordan boligen din er isolert. Kartlegg isolasjonen i både taket, veggene og kjelleren. Sjekk hvilken type vinduer som finnes, og lokaliser eventuelle kuldebroer. Det kan være fornuftig å foreta denne sjekken med en fagperson, uansett vil ofte deler av den påfølgende isoleringsjobben måtte utføres av dem.

Denne gjennomgangen vil gi deg et godt grunnlag for å planlegge de isoleringstiltakene som vil være mest effektive for din bolig. Dessuten vil du kunne beregne lønnsomheten ved tiltakene.

Effektiv loftsisolasjon

Varmen stiger opp, og i mange eneboliger og rekkehus er det et stort varmetap gjennom loftet. Ekstra isolasjon på loftet er en effektiv, rimelig og enkel måte å redusere energibehovet på. Åpne, kalde loft kan lett isoleres ved å legge isolasjonsmatter på loftsgulvet. Et loftsbjelkelag kan også isoleres ved innblåsing, men da må en autorisert fagperson utføre det.

Lønnsom gulvisolasjon

Kalde gulv er ikke bare ubehagelige å gå på og leke på for barn, dårlig isolerte gulv øker også oppvarmingsbehovet i boligen din: Det kreves høyere temperatur i rommet for å oppnå god komfort. I hus med kjeller er det som regel enkelt å isolere gulvet mot første etasje fra undersiden, med for eksempel isolasjonsmatter. Skal du legge nytt gulv, kan det være lønnsomt å isolere gulvet fra oversiden.

Gulv kan også isoleres ved å blåse inn isolasjon mellom gulvbjelkene. Særlig gjelder dette gulv i eldre hus mot kald kjeller eller kryprom. Innblåsing av isolasjonsmateriale må utføres av fagperson.

Balansert ventilasjon

En ting er å isolere godt. En annen ting er at vi også vil ha tilstrekkelige mengder med frisk luft inn i huset, slik at vi får et behagelig inneklima. Men ved siden av å gi oss frisk luft, fjerner ventilasjonen også lukt, forurensninger og fuktighet, dessuten hindrer den kondens på vinduer og i vegger slik at sopp, mugg og råteskader unngås.

I eldre boliger skjer ventilasjonen i stor grad gjennom utettheter. I nye boliger eller boliger som er etterisolert og modernisert, må ventilasjonen planlegges grundig for å unngå senere fuktskader og dårlig inneklima.

Det finnes tre hovedtyper ventilasjonssystemer for boliger.

Første er naturlig ventilasjon: Dette er luft som tilføres boligen gjennom ventiler i sove- og oppholdsrom, utettheter i boligen og åpne vinduer. Den trekkes ut gjennom ventiler på kjøkken, bad, WC og andre våtrom.

Andre er mekanisk avtrekk: Avtrekksvifter på kjøkken, bad, WC og andre våtrom som suger luften ut av boligen. Dette skaper et undertrykk i boligen, og frisk luft suges inn gjennom tilluftsventiler og utettheter i boligen.

Tredje hovedtype er balansert ventilasjon: Dette er når både avtrekk og tilluftstilførsel skjer ved hjelp av elektriske vifter, og luftmengden i det enkelte rom kan bestemmes. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner kan gjenvinne 60-90 prosent av varmen fra avtrekksluften, og er det desidert mest energieffektive ventilasjonssystemet.             

Sjekk www.enova.no

Enova har nettsider med omfattende informasjon om dette temaet. Her vil du finne mer utfyllende råd og tips som passer til akkurat din type bolig. Her vil du også finne kontaktpersoner som kan hjelpe deg med mer spesifikke spørsmål.

Benytt deg også av Enovas gratis tipstelefon for energisparing og energiomlegging:

Telefon 800 49 003.