Lydisolasjon av yttervegger

Økt støy i lokalmiljøet kan skape et behov for å forbedre lydisolasjonen av yttervegger. Det er flere måter å gjøre det på.

Samfunnet er i stadig endring, og noen ganger medfører det støy der det før var fred og ro. Har det kommet en ny vei i nabolaget siden du bygde hus? Er bussruten lagt forbi boligen din? Eller har det dukket opp et nytt byggefelt der hvor du før så ut over marker?

– Økt utendørs støy fra trafikk, anleggs- og byggeaktivitet medfører ofte behov for å vurdere og i mange tilfeller forbedre lydisolasjonen til bygningenes fasadekonstruksjoner, hevder Sintef Byggforsk.

Lydisolering kan utføres gjennom flere tiltak
I anvisningen Forbedring av lydisolasjonen i yttervegger forteller de hvordan du kan redusere støyplagene. Det er mulig å forbedre lydisoleringen til veggen på forskjellige måter.

– Avhengig av ønsket forbedring kan man utføre ett tiltak eller kombinere flere ulike tiltak. Tiltak bør velges ut fra eksisterende konstruksjon og mulighet for utvendig eller innvendig tiltak, ønsket forbedring av lydisolasjonen, eventuelt ønske om redusert varmetap gjennom ytterveggen, og økonomi, sier Sintef Byggforsk.

#br

Isoler med riktig kledning
Dersom boligen er oppført i bindingsverk og du ønsker å forbedre lydisolasjonen med ny tilleggskonstruksjon, bør du velge lydstrålingsminskende kledninger. Disse kan du bruke både på utvendig og innvendig side.

– En lydstrålingsminskende kledning utvendig vil fungere som vindsperre. Du vil oppnå 3 – 4 dB bedre lydisolasjon ved å erstatte folie eller papp med lydstrålingsminskende kledning av ett eller flere lag gipsplater (for utvendig bruk) som vindsperre i konstruksjonen, sier Sintef Byggforsk.

Isoler ved å fylle tomrommet
Et annet alternativ er å isolere hulrommene i ytterveggen. Det er bedre å bruke mineralullmatter fremfor isolasjon som du blåser inn. Sistnevnte fungerer greit som varmeisolasjon, men er en dårlig løsning som lydisolasjon da det gjerne fører til at de to veggsidene kobles sterkere sammen lydmessig.

– Ved å legge mineralullmatter eller mineralullplater i et tomt hulrom vil lydisolasjonen forbedres, vanligvis 5 – 6 dB. Du kan gjerne benytte mineralull med densitet opptil 50 – 60 kg/m3, men platene må ikke være harde eller overfylle hulrommet. Det er direkte uheldig dersom hulromsabsorbenten forårsaker press på kledningen slik at de to veggsidene lydmessig kobles sterkere sammen, advarer Sintef Byggforsk.

Isoler rundt installasjoner
Mange tenker ikke på at selv små åpninger kan gi økt støy innendørs.

– Rør og bokser for el, radio/TV-installasjoner eller sanitærinstallasjoner i yttervegger kan gi lydlekkasjer. I yttervegger med strengt lydisolasjonskrav bør man forsøke å unngå installasjoner, sier Sintef Byggforsk.

Er det allerede slike installasjoner i veggen, kan du utbedre forholdene ved å tette med fugemasse rundt bokser og rør, og fugen bør ha en bredde på 10 – 15 mm.

Les mer om lydisolering
Du kan lese mer om lydisolasjon for laftede eller murte vegger i anvisningen Forbedring av lydisolasjonen i yttervegger fra Sintef Byggforsk.