Lekker boligen din varme?

Har du merket trekk fra vinduer eller dører i hjemmet ditt kan det hende boligen din lekker varme.

Termografering og tetthetskontroll kan avdekke uønskede energitap og gi deg svar på hva som kan gjøres for å forbedre hjemmet ditt. Nå kan du få tilskudd på opptil 3000 kroner av Enova til termografering.

Ukontrollert varmetap betyr dårlig komfort og økte fyringskostnader på grunn av blant annet utetthet i vegger, vinduskarmer og tak. Mange er ikke klar over hvor stort varmetap boligen har og at det faktisk kan være enkelt å gjøre noe med det, bare man vet hvor man skal sette inn tiltakene.

– Jeg tror mange vil bli overrasket når de ser hvor mye varme boligen deres lekker og hvor lekkasjene er, forteller spesialrådgiver Sverre Heimdal i Enova.

Ved å gjennomføre en termografering vil du kunne avdekke hvor boligen din lekker varme. Selve undersøkelsen utføres ved hjelp av en vifte og et infrarødt kamera som avslører temperaturforskjellene i hjemmet ditt. På den måten får man identifisert hvor problemet ligger.Før man termograferer skaper man et undertrykk i boligen for å sjekke hvor tett boligen er. Denne testen forteller hvor mange ganger luften skiftes ut i boligen, gjennom sprekker og åpninger i vegger, gulv og tak, i løpet av en time. Samtidig bidrar undertrykket til at termograferingen kan avsløre lekkasjer. En trykktesting med termografering vil for en normal bolig koste mellom 7.000 og 10.000 kroner.

Isolert og tett
Mange tenker først og fremst på isolasjon som avgjørende for om boligen krever mye energi for å varmes opp, men like viktig er vind- og fuktsperren som gjør at boligen ikke lekker varme ukontrollert og skaper grunnlag for soppvekst. Den vanligste feilen man finner i typiske ”kalde bygg” er faktisk luftlekkasjer. Ofte har beboerne en opplevelse av at det er veldig kaldt på gulvet.

Tetthet har ofte sammenheng med håndverksmessig utførelse. Ofte finner man større varmetap i overgang mellom ny oppussing og gammel bygningskropp, i overgangen mellom vegg og himling og gjennom downlights. Tetthet balanserer hele tiden mot kvaliteten på ventilasjonssystemet. En moderne bolig skal ha forskriftsmessig tetthet og være riktig ventilert.

Nye boliger også utsatt
Selv helt nye boliger kan ha store varmelekkasjer.

– Krev at entreprenøren tar en trykktest og gjerne også termografering av boligen når den er ferdigbygget. Da vet du at arbeidet er utført etter forskriftene, anbefaler Heimdal, som selv aldri kunne tenkt seg å kjøpe ny bolig til 2 millioner eller mer uten å trykkteste før overtakelsen.

– De nye byggeforskriftene setter høyere krav til tetthet i boliger og vil nok gjøre termografering mer vanlig. Vi håper folk kan få øynene opp for hvordan en relativt liten investering kan gi trygghet for godt utført arbeid, lavere strømregning og økt bokomfort sier Heimdal.

Få støtte til termografering av Enova
I løpet av 2010 vil Enova gi tilskudd til et begrenset antall undersøkelser. Tilskuddet formidles ved at termograføren avkorter sin faktura med 3.000 kroner etter utført måleoppdrag, hvis du benytter et selskap Enova har avtale med.
Tilbudet gjelder bare innflyttede boliger. Bakgrunnen for tilskuddsordningen er at Enova ønsker å få kopi av målerapporter for et større antall undersøkelser for å kunne danne seg et bilde av hvor mye varme som lekker fra norske boliger og hvor lekkasjepunktene er. Målet er å få inn 400 rapporter.

Oversikt over hvilke selskaper som utfører termografering for Enova kan du finne på Enovas hjemmesider www.enova.no/hjemme.