Isolere – og spar energi

Energisparing kan du oppnå med å isolere bedre. Et godt isolert hus krever mindre oppvarming. Ved å isolere huset mer effektivt tar du også vare på miljøet.

Dagens byggeforskrifter krever 25 centimeter isolasjon i ytterveggene og 30 centimeter isolasjon på kaldloft, som er kravene etter Energitiltaksmetoden i Teknisk forskrift. Dette er et effektive tiltak, for å spare energi.

─ En god del gamle hus i Norge har kun 10 centimeter isolasjon i veggene, og det sier seg selv at det er lett å ”fyre for kråkå” i boliger som ikke oppfyller dagens standardkrav til isolering, sier Roar Hugnes, prosjektansvarlig i Enova.

─ Vi har i flere år kjørt kampanjer for å vekke huseiere som allerede har planer om gjøre større utbedringer på sine eiendommer – for å bli mer bevisste på betydningen av riktig isolasjon, og for å spare energi.

─ Ved å etterisolere opp til 25 centimeter isolasjon i vegger og minst 30 centimeter i tak, blir huset langt mindre sårbart for kulde. Strømregningene blir mindre, og man sparer miljøet, understreker Hugnes.

─  Huseiere som skal i gang med å etterisolere huset for å spare energi og som i den forbindelse ønsker å skifte ut vinduer, bør bruke profesjonell byggmester.  Innvendige loft kan man, etter litt veiledning etterisolere selv, sier Roar Hugnes.

Mellom 1960 og 1990 ble det bygget om lag 600 000 småboliger her i landet, bestående av rekkehus, eneboliger, og flerfamilieboliger.

Denne boligmassen er bygget etter en standard der det var vanlig med kun 10 centimeter tykt isolasjonsmateriale, noe som betyr at store deler av norske boliger er mangelfullt isolert, sier Hugnes.

─ Det trekker også fra gamle vinduer. For å eliminere faren for kaldras/trekk fra vinduene og dermed gi en bedre komfort inne, samt spare energi, anbefaler Enova, vinduer med U-verdi på 1,0 W/m2 K eller lavere. Offisielle krav til U-verdi i dagens byggeforskrift er på 1,2. Enova går dermed litt lenger i våre krav, og 3-lags lavenergivinduer er langt bedre til å holde på varmen når det blåser og er kaldt ute enn tradisjonelle 2-lags vinduer. Kravene til vindu i passivhus er for øvrig enda strengere, med U-verdi på 0,8 eller lavere. Når en skifter vinduer blir også gjerne vindtettingen rundt vinduene utbedret, i sum blir dette effektive tiltak for den enkelte, påpeker Hugnes.  

Isolering gir effekt
─ Et godt isolert hus gir god effekt i forhold til energisparing, gir lavere strømutgifter og økt komfort, samtidig vil en oppgradering av boligen gi økt verdi og spare miljøet.

Enova fortsetter sitt arbeid for å få flere huseiere til å forstå betydningen av bedre etterisolering.

En undersøkelse foretatt av Norstat høsten 2008 viste at åtte av ti nordmenn tror at boligen deres er godt nok isolert. 60 prosent mente at det finnes et miljøpotensial i egen bolig, men de fleste fokuserte på sparedusj, resirkulering og sparepærer.

Enova har engasjert seg i kampen for å etterisolere boligene, også fordi dette har stor betydning for å redusere vårt energiforbruk i fremtiden.

Enova mener dessuten at huseiere raskt vil merke på lommeboka at huset et bedre isolert. Særlig gjelder dette etterisolering av kaldloft. Den store bonusen i tillegg til bedre inneklima, gjevn innetemperatur uten kald trekk, er lavere strømregninger fremover.

─ Regjeringen vurderer allerede fra 2020 å innføre passivhusstandard på alle nybygg her i landet. Her stilles det svært strenge miljøkrav til nybygg.

For eksisterende bygningsmasse som har behov for en større oppgradering, er rådet å etterisolere. For boliger uten ventilasjonsanlegg eller mekanisk avtrekk vil det da være nødvendig med et godt ventilasjonsanlegg. Balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner er da løsningen. Dette sikrer kontrollert lusftskifte i boligen og tar vare på det meste av varmen i lufta på vei ut, til forvarming av frisk filtrert luft, sier Roar Hugnes.

Isoleringstips

  • Enova har en tipstelefon, der forbrukerene kan ringe gratis og få gode råd om energisparing og etterisolering.
  • ─ Ved å etterisolere et hus på om lag 100 kvadratmeter med de nye standardkravene, vil man kunne oppnå 25 prosent besparelse på strømregningen, og det er noe som monner over tid, sier Roar Hugnes.
  • ─ Vi får også en del spørsmål om hvilke isoleringsmaterialer som bør brukes. Det vanligste her er mineralull, som kom på markedet i 1955. Nå finnes det også minerallull som isolerer bedre enn tidligere, påpeker Roar Hugnes.
  • For huseiere som har store problemer med å avdekke hvor i huset det er størst ”energilekkasje”,  kan termografering være et godt tiltak. Ved å termografere rommet kan man påvise hvor det trekker mest i huset.

Fakta:

Enova håper at energisparing gjennom bedre isolering kan stimulere flere tusen huseiere til å foreta en helhetlig rehabilitering. Gevinsten ved å etterisolere boligen er stor. I tillegg til reduserte utgifter til oppvarming i årene fremover, vil huseiere umiddelbart merke høyere boligkomfort.

Gratis energiråd får du på telefon hos Enova, ring 800 49003.

Kilde: Enova