Etterisolering mot kjellerrom

Hvis du plages med gulvkaldt hus, kan det være at du bør vurdere å etterisolere etasjeskillere mot kjellerrommene.

En uoppvarmet kjeller eller et kryprom under gulvet kan gjøre boligen gulvkald og føre til unødvendig høye strømregninger. Ved å etterisolere etasjeskillere over kalde kjellerrom kan du redusere dette problemet.

Det finnes flere metoder og materialer å velge mellom når man skal etterisolere. Det første mange tenker på er nok mineralull, og dette kan gjerne brukes for å etterisolere etasjeskillere. Mineralull kan legges som isolasjon i form av plater eller blåses inn i lukkede hulrom i form av granulert mineralull.

Isolasjonsmateriale: Foto: Colourbox

Brennbar isolasjon må beskyttes
Brennbar isolasjon, som plast- cellulose- eller tekstilfiber, kan også benyttes i bygninger med en eller to etasjer. Forutsetningen er at slik isolasjon kun benyttes når den er beskyttet mot antennelse i minst 10 minutter ved standard brannpåkjenning. Et alternativ er å mure inn den brennbare isolasjonen.

– Brennbar isolasjon kan generelt benyttes dersom den er fullstendig innmurt eller innstøpt slik at isolasjonen ikke vil bli involvert i brannen i løpet av den forutsatte branntiden, skriver Sintef Byggforsk i anvisningen Etterisolering av etasjeskillere over kjeller og kryperom.

Isolasjonen kan plasseres over, under eller i etasjeskilleren. Hva som er gunstigst vil kunne variere fra bolig til bolig. For eksempel kan det vise seg å være utelukket å isolere over etasjeskilleren fordi det vil medføre  at takhøyden blir for lav eller at dører og lignende må heves.

Kan gi råteskader
Etterisolering mot kryprom og uoppvarmede kjellerrom kommer dog ikke uten utfordringer. Du skal være klar over at etterisolering av etasjeskillere vil føre til at temperaturen i kjelleren eller kryperommet blir lavere enn før i store deler av året. Det gir igjen høyere relativ luftfuktighet, noe som kan øke faren for vekst av muggsopp og annen overflatesopp. Dette er særlig kritisk for trevirke nær ytterveggene.

– Lavere temperatur medfører dessuten at kjelleren eller kryperommet blir mer utsatt for frost, noe som er kritisk for eventuelle vannrør. Kryperom har som oftest lavere temperatur og derfor høyere relativ luftfuktighet enn uoppvarmede kjellerrom, og er derfor mest utsatt for fukt- og frostskader, skriver Sintef Byggforsk.

Du bør derfor vurdere om det er nødvendig å sette i gang tiltak for å senke luftfuktigheten i kjelleren eller kryperommet.

Kilde: Sintef Byggforsks anvisning Etterisolering av etasjeskillere over kjeller og kryperom