Solfangere fungerer bedre enn forventet

Du trenger ikke bo i sydligere strøk for å dra god nytte av solvarme. Boligeiere som har solfangere er overrasket over hvor mye energi de får ut av solstrålene. Som boligeier kan du få opp til 10 000 kr støtte fra Enova til solfangeranlegg. 

SINTEF Byggforsk og Solenergiforeningen har på oppdrag fra Husbanken gjort en brukerundersøkelse av syv solfangeranlegg på Østlandet.

De konkluderer med at private solanlegg fungerer godt.

– Anleggene ser ut til å fungere bedre enn planlagt, og produserer mer energi enn eierne trodde på forhånd, sier Åshild Lappegard Hauge i SINTEF Byggforsk, som er en av de som står bak studien.

I likhet med solceller utnytter solfangere solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet, brukes solfangere til å varme opp vann.

Vann sirkulerer i systemet og varmes direkte av solstråling. Derfra ledes det for eksempel gjennom rør i veggen og inn til en varmtvannstank, som igjen distribuerer vann rundt i huset.  Varmtvannet kan brukes både som tappevann og til oppvarming av boligen.

Du kan få støtte fra Enova

Boligeiere kan søke Enova om økonomisk støtte til solfangeranlegg, men det er få som benytter seg av muligheten.

Blant boligtiltakene som Enova gir støtte til er solfangere det klart minste populære.

I nabolandene Sverige og Danmark er solfangere mye vanligere.

Åshild Lappegard Hauge i SINTEF Byggforsk mener utfordringen har vært at boligeiere må sette sammen anleggene selv. Det har vært få ferdig-pakker på markedet. Men, hun mener at dette er i ferd med å endre seg, da mange produsenter nå har begynt å selge hele system hvor alt som trengs er inkludert.

En studie fra SINTEF Byggforsk viser at solfangere produserer mer energi enn eierne av anleggene hadde forventet. Foto: Enova

Ifølge Enova kan husholdninger som bruker solfangere både til vannbåren varme og solfangere spare nærmere 8000 kroner årlig i strømutgifter.

– Om man bare velger å installere solfanger til varmtvann, kan man likevel spare mellom to og tre tusenlapper årlig, forteller markedssjef for bolig i Enova, Anna Barnwell.

Prisen på installasjon av et komplett solfangeranlegg for tappevann ligger på rundt 30.000 kroner og oppover. Om man ikke har et vannbårent system i huset, kommer slike kostnader i tillegg.

Enova gir støtte på 20 prosent av dokumenterte investeringskostnader, opp til 10.000 kroner. Enova gir også støtte til omlegging fra elektrisitet eller oljefyr til fornybar vannbåren varme.

Fakta om solfangere

Det finnes i hovedsak to typer solfangere som passer til boliger i Norge: Plane solfangere og vakuumrør. Begge typer solfangere varmer direkte eller indirekte opp vann som kan brukes til oppvarming av tappevann eller boligoppvarming.

Solfanger passer godt for deg som:

  • Bor i en husstand som bruker mye varmt vann.
  • Ønsker en miljøvennlig oppvarmingskilde.
  • Er i ferd med å planlegge rehabilitering eller vil bygge nytt.
  • Likevel skal skifte varmtvannsbereder.
  • Ønsker et automatisk oppvarmingssystem med lite vedlikehold.

Notatet «Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme» kan lastes ned fra sintefbok.no