Nå skal det bli enklere å selge egen strøm

Solcellepanel har så langt vært mest aktuelt for spesielt teknologi- eller miljøinteresserte. Nye regler skal gjøre det både enklere og mer økonomisk å investere i solceller. 

Foreløpig er det bare rundt 500 husstander i Norge som har montert solcellepanel og selger strømmen de har til overs, såkalte plusskunder.

Det kan være både artig og miljøvennlig å produsere sin egen strøm, men det skal altså litt til før det blir økonomisk lønnsomt. Å montere solcellepanel er en stor investering, men vil kunne gi avkastning på sikt.

– Solcellepanelet vil gi gratis strøm etter at det er nedbetalt. Nytt regelverk og nye forretningsmodeller, som tilbud om å lease anlegget, bidrar til at vi får et marked som fungerer, sier Ragnhild Bjelland-Hanley, leder av Norsk solenergiforening.

Arbeidet er i gang, ved at stadig flere strømabonnenter i Norge får montert en AMS-måler, som registrerer kraften både inn og ut av et anlegg. Foreløpig er rundt en halv million målere installert.

– I 2019 skal alle strømabonnenter i Norge ha fått installert den nye, avanserte måleren, sier seniorrådgiver Bjørnar Fladen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Statnett bygger nå også en datasentral, Elhub, der all forbruksdata fra AMS-målerne skal samles. Etter hvert vil plusskunder, som har strøm til overs, kunne velge hvilken kraftleverandør som kjøper overskuddskraften deres.

Til nå har plusskunder i praksis vært avhengig av at nettselskapene har vært villig til å kjøpe kraften fra dem. I 2017 kommer det dessuten regler som blant annet fritar plusskunder fra noe av kostnaden ved å sende strøm ut i nettet.

Dessuten skal NVE utvikle nye regler som legger til rette for at et boligselskap også kan selge overskuddskraft og at inntektene kan fordeles på strømkundene i boligselskapet.

Det er også lansert såkalte Smart Nabolag, der naboer av folk med overskuddsstrøm fra solceller skal få muligheten til å kjøpe strøm til reduserte priser.

Kilde: Newswire/Statnett


Vi vil gjerne sende deg flere relevante tips om bolig og hage – meld deg på vårt nyhetsbrev her!