Avløpsvann skal varme fremtidens hus

Varmen fra avløpsvannet kan om noen år gjenvinnes til å varme opp mer vann.

<!– –>
Om noen år kan varmen fra avløpsvannet gjenvinnes.

Minst 90 % av energien brukt til dusj, bad, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner går til å varme opp vannet. Hittil har dette vannet rent rett ut i avløpet etter bruk, men nå vil forskerne gjenvinne varmen fra vannet.

Prosjektet kalles LowHeat og har gått over tre år med støtte fra EU. Det skal avsluttes neste uke, 15. november.

Teknologisk Institutt har deltatt i et europeisk forskningsprosjekt som har funnet en metode for å gjenvinne energien fra spillvannet.

Økonomisk lønnsomt
– Konseptet er ikke ukjent. Man antar for eksempel at industri som bruker store mengder kjølevann har et system for å utnytte varme i spillvannet. LowHeat prosjektet har derimot vært å undersøke om det er mulig å gjøre dette til et økonomisk lønnsomt produkt i mindre skala, sier Øystein Luktvasslimo, prosjektleder ved Teknologisk Institutt.

Det mener de at de nå har klart å bevise. Neste skritt er å utvikle selve produktet.
– Det er ikke et ferdig produkt som ligger klart etter at prosjektet er ferdig, og vi antar det vil ta rundt to år å utvikle produktet. Bedriftene som har deltatt i prosjektet har nå søkt patent i England og ønsker å kommersialisere teknologien, forteller Luktvasslimo.

Store bygg først ut
I første rekke ser de for seg at teknikken først anvendes ved større og kommersielle bygg.
– Årsaken til at det i første rekke blir rettet mot bygg som hotell, vaskeri og større boligblokker med sentralfyring, er at disse har en større gjennomstrømning av varmtvann, slik at det vil ta kortere tid å betale ned investeringen, forklarer Luktvasslimo.

Men han utelukker ikke at det kan bli aktuelt også for bolighus tidlig i neste tiår.
– Hvis dette blir et kommersielt produkt, blir det kanskje utviklet et produkt for bolighus om fire-fem år som følge av lavere produksjonskostnader, sier Luktvasslimo.

Inntil 85 % gjenvinning
Tester har vist at LowHeat kan gjenvinne en tredjedel av varmen fra avløpsvannet fra dusj, og hele 85 % fra vaskemaskin. Systemet innebærer at de to kretsløpene holdes atskilt slik at spillvann og friskt vann ikke blandes. Dermed er det ikke fare for forurensing fra avløpsvannet.

– Systemet vil uten problemer kunne installeres i et vanlig hus, det må ikke nybygg til. Vi snakker bare om en påkobling på det anlegget som allerede eksisterer, sier Luktvasslimo.