Takker nei til tilskudd

Rundt halvparten av alle som får tilsagn om støtte til innkjøp av f.eks. pelletskamin eller varmestyringssenter, takker nei til tilskuddet.

<!– –>

I fjor innførte Regjeringen en tilskuddsordning for elektrisitetssparing. Dette er andre gang på fire år slike tiltak er gjennomført. I 2003 fikk rundt 50 000 hustander tilsagn. Omlag halvparten benyttet seg av tilbudet. Spesialrådgiver ved Enova, Sverre Inge Heimdal, forteller at de ser lignende tendenser for Tilskuddsordningen 2006

– En god del gjennomfører ikke tiltakene. Men det at folk takker nei er en mulighet for de som fortatt stå i kø. Da resirkulerer vi midlene og deler dem ut til nye søkere som får tilsagn, sier Heimdal.

Halvparten takker nei
Selv om rundt halvparten av de som får tilsagn takker nei eller lar være å installere energitiltaket innen fristen, ser ikke Heimdal alvorlig på dette. Han mener det kan ligge mange, og udramatiske årsaker, bak et slikt valg. Ofte skyldes det dårlige forundersøkelser før søknaden sendes inn.

– Søkerne har kanskje undervurdert kostnadene eller hva det praktisk sett vil innebære å installere tiltaket de har søkt om. Kanskje passer det ikke på grunn av økonomi eller travelhet. Og vi vet også et enkelte sliter med å få tak i entreprenører, og da spesielt brønnborere. Men hovedgrunnen er nok at det er enkelt å søke, det er uforpliktende og det koster ingenting, sier han.

Ennå mulig å søke
Enova har valgt å bruke 2006 i navnet selv om det nå, mens 2007 kryper mot slutten, fremdeles er mulig å søke på tilskudd.

– Vi har valgt å markere at vi kjører på en bevilgning som Stortinget gjorde i 2006. Det signaliserer at dette er et prosjekt, ikke en permanent ordning, forklarer Heimdal.

Enova, som eies av Olje- og energidepartementet, har fått i oppgave å administrere ordningen. Per 1. november 2007 hadde de mottatt 19.859 søknader.

Du kan søke ved å gå inn på Enova sine sider: https://tilskudd2006.enova.no/