Spar penger med solfangere

De fleste har hørt om solceller, men få kjenner til solfangere. Mange nordmenn kan spare mye penger ved å varme opp huset eller vannet med solfangere.

Det er mer enn nok sol i Norge til å benytte solfangere som energikilde i vanlige bolighus. I følge Torkel Åsen i Norsk Solfangerproduksjon kan halvparten av det årlige energibehovet til oppvarming av hus og tappevann hentes ved hjelp av solfangere.

Solfangere er den mest klimavennlige energikilden vi har – i tillegg er den gratis. I naboland som Sverige og Danmark, og videre nedover Europa har er solfangere mer utbredt.

Enova gir støtte til huseiere som vil installere solfangere.

Ikke solcellepaneler
Solfangere må ikke forveksles med solcellepaneler. En solfanger er et glasspanel som monteres på taket heller på husveggen. Solfangeren er fyllt av vann som varmes opp av sola og som ledes til en lagringstank. Solfangeren omgjør solenergi til nyttbar varme. Det finnes i hovedsak to typer: Plane solfangere og vakuumrør. Begge solfangere samler opp vann som kan brukes til oppvarming av tappevann eller boligvarme.

Solfangere er mest effektive i sommerhalvåret, men er ikke avhengig av sol fra skyfri himmel for å gi effekt.

– Selv på overskyete dager er det nok lys til at solfangeren kan produsere varme. Det er mindre å hente i de mørkeste vintermånedene. Men når sola kommer tilbake for alvor i februar, kan huseiere med solfangere på taket redusere fyringsutgiftene merkbart, sier Torkel Åsen i Norsk Solfangerproduksjon til Newswire.

Plassering
En solfanger er mest effektiv dersom den hele tiden er rettet mot sola. Det er viktig for energiutbyttet at den ikke står i skyggen og er montert i en gunstig vinkel i forhold til gjennomsnittlig solinnstråling.

Et anlegg for varmtvannsproduksjon bør ha solfangere på sydvendt tak med en hellingsvinkel på minst 30 grader. Et kombinert anlegg med stor solfangerflate bør ha en hellingsvinkel på 45 grader eller mer.

Hvor mye den enkelte kan spare er avhengig av bosted og størrelse på solfangerne.

– Selve solenergien er gratis. Det som koster er utstyret for å samle den inn og for å gjøre den tilgjengelig som varme eller tappevann. Et solfangeranlegg er gjerne nedbetalt i løpet av 5-10 år, deretter er energien nesten gratis, sier Åsen.

I følge Enova koster et komplett solfangeranlegg for tappe vann fra 30 000 kroner, avhengig av dimensjonering, utforming og drift av anlegget. For et kombinasjonsanlegg (solfanger/varmepumpe) vil prisen kunne variere mye. Et slikt anlegg vil koste fra 100 000 kr og oppover.

Verdt å vite om solfangere:

* Solfangere kan brukes i kombinasjon med andre varmekilder som en biokjele eller varmepumpe for å få varmt vann på en miljøvennlig måte.

* For tappevannsoppvarming vil ofte et solfangerareal på 5-8 m2 være tilstrekkelig. En varmtvannsbereder på 300 liter vil være passe stor for energilagring.

* En bolig på 200 m2 kan kreve et solfangerareal på 25 m2 for et anlegg som skal gi tappevann og varme til romoppvarming.

* Et solfangeranlegg kan kreve at du skifter ut varmtvannsberederen.

Kilde: Enova.

På Enovas nettsider finner du en egen kjøpsveileder for solfangere.