Hva forteller energiattesten?

Fra og med i år innføres energimerking av alle boliger som skal selges, bygges eller leies ut. Men hva får du egentlig vite fra en energiattest?

I fjor vår vedtok Stortinget å endre energiloven for å legge til rette for energimerking av boliger. Fra 1. januar i år kan energiattester utstedes på grunnlag av opplysninger om den enkelte bygningen og det oppvarmingssystemet som er installert, og fra 1. juli blir det obligatorisk med energiattest ved salg, utleie og nybygging.

Hva forteller attesten?
En av tankene bak attesten er at det skal være lettere for boligkjøpere og de som leier bolig å få oversikt over energibehovet i boligen de vurderer. I tillegg gir attesten en indikasjon på hva som kan gjøres for å bedre energiforbruket i boligen, og attesten kan dermed øke folks bevissthet om energibruke i boliger.

Det kan være verdt å merke seg at de nye endringene ikke er begrenset til boliger, men også gjelder for fritidsboliger og yrkesbygg. Skal du selge eller kjøpe hytte i fremtiden, bør du altså passe på at det foreligger en energiattest.

Energimerket: Gir en samlet vurdering av energiforbruket i boligen.

Energimerke og oppvarmingsmerke
Energiattesten har to merker – energimerket og oppvarmingsmerket. Disse gir deg raskt en indikasjon på hvordan det står til med energiforbruket i boligen du vurderer.

Energimerket er lik energimerket vi kjenner fra bl.a. hvitevarer. En skala fra grønn til rød, fra A (beste) til G (dårligste), sier noe om den samlede vurderingen av boligen. De to øverste klassene, A og B, er forbeholdt lavenergibygninger og passivhus, og er dermed en karakter de færreste vil få. C gjelder for bygninger som stort sett er i henhold til de nyeste byggeforskriftene, det vil stort sett si nye hus, mens D, E, F og G indikerer bygninger oppført under eldre forskriftskrav enn dagens.

Oppvarmingsmerket sier noe om hvordan hus og vann er varmet opp og er ment å stimulere til økt brukt av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme. Brukes det i hovedsak fossil energi og elektrisitet i boligen, vil merket ligge i det røde feltet, mens mindre bruk av slike energikilder vil trekke markøren over mot det grønne feltet.

Hva kan gjøres?
I motsetning til hvitevarer, som ikke kan oppnå høyere karaktere enn hva merket tilsier, kan boliger utbedres og dermed oppnå bedre karakterer ved fremtidige attester. Hvordan du kan gjøre boligen mer energieffektiv, får du også råd om i energiattesten.

Attesten har en egen del som kalles tiltakslisten. Her finner du forslag til hva du kan gjøre for å redusere energibruken og dermed spare penger. Dette kan for eksempel være å etterisolere boligen eller bedre ventilasjonen. Nytteverdien av tiltakslisten varierer litt etter hvilket opplysningsgrunnlag den er basert på. Jo færre detaljer eier oppgir, desto mindre konkret blir forslagene på listen.

Vil du energimerke boligen din? Det er gratis og gjøres over internett. Gå inn på Energimerking.no og følg lenkene der.