Frykter strømrasjonering

Oslo (NW): Hver tredje nordmann mener det er sannsynlig at det blir strømrasjonering i løpet av de neste ti årene. Et stort flertall er for investering i ny kraftproduksjon.

Kjell Magne Kaasa, Oslo (NW)

Hver tredje nordmann mener det er sannsynlig at det blir strømrasjonering i løpet av de neste ti årene. Et stort flertall er for investering i ny kraftproduksjon.

Frykten for rasjonering er størst på Sørlandet og Vestlandet. Her svarer 42 prosent av de spurte strømkundene at rasjonering er ganske eller svært sannsynlig.

Det viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort for Energibedriftenes landsforening (EBL).

Ikke atomkraft

Hele 96 prosent tror strømprisene vil øke de neste årene. Åtte av ti mener det må investeres mer i ny kraftproduksjon i Norge.

Det viser at folk har skjønt sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel, at tilgangen på ny kraft er med på å bestemme både pris og forsyningssikkerhet, sier kommunikasjonsdirektør Kristian Pladsen i EBL til Newswire.

58 prosent er positive til nye gasskraftverk, 64 prosent til vindkraftutbygging og 53 prosent til nye vannkraftverk. 93 prosent mener vi må utnytte de eksisterende vannkraftverkene bedre.

Bare åtte prosent er positive til bygging av kjernekraftverk.

Underskudd

Norge er i dag avhengig av å importere store mengder kraft fra utlandet.

I et år med normal nedbør har Norge et kraftunderskudd på rundt seks milliarder kilowattimer. Vi i kraftbransjen oppfordrer politikerne til å ta folkets synspunkter på alvor, sier Pladsen.

For nordmenn er opptatt av strømmen sin. 55 prosent av de spurte sier at de er opptatt av energispørsmål og vanligvis leser avisartikler om temaet. Menn er mer interessert enn kvinner, eldre mer enn yngre.