Enøk-konsulentens beste energisparetips

Det er både god samfunnsøkonomi og gunstig for privatøkonomien å redusere energiutgiftene i huset.

Her gir sivilingeniør og enøkspesialist Espen Thorsrud gode råd som er effektive i det lange løp.

– Jeg er ofte på befaring både i privatboliger og i næringsbygg for å gi huseiere og næringsdrivende råd om hvordan de kan redusere strømutgiftene. Med enkle tiltak kan en boligeier raskt spare opptil 20 prosent på utgiftene. Større bedrifter kan spare mer enn 50 prosent på energiutgiftene ved å legge om til mindre energikrevende oppvarmingsmetoder og bedre lysstyring.

Etter sivilingenøirstudier på NTH i Trondheim og tilleggsutdanning i enøk og inneklima på NTH begynte jeg å jobbe med enøktiltak allerede i 1992. I starten var enøk først og fremst økonomisk begrunnet for de fleste. I dag er også miljøaspektet viktig. Akkurat nå rir vi på en «grønn miljøbølge» der det er viktig for de fleste å være miljøbevisste.

– I eget hus her på Lundemoen i Frogner i Akershus har jeg iverksatt flere tiltak for å redusere strømforbruket. Jeg har blant annet installert termostatur i stuen. Her har jeg programmert inn bestemte temperaturer. På natten er det 16 grader, på dagtid 18 grader og om kvelden 22 grader i stuen. Styring av det tekniske anlegget gjør at man sparer energi og det bidrar også til å gjøre innetemeperaturen mer behagelig.

– Jeg har erfart at de fleste nye husbyggere i dag velger å installere vannbåren varme. Mange gjør dette av komforthensyn, da det er behagelig å ha lun gulvvarme i huset. Hvis man drifter vannbåren varme på en varmepumpe som henter energi fra jord, fjell eller luft er det også et miljøvennlig tiltak. – Selv har jeg innstallert vannbåren gulvvarme i den nyeste delen av huset. Foreløpig driftes gulvvarmen på strøm, men på sikt vil jeg installere en varmepumpe som henter energi fra enten luft eller jord. Dette er både miljøvennlig og effektiv energisparing på sikt.

Vannbåren gulvvarme: I kjelleren har Espen Thorsrud full kontroll på vannbåren varmeanlegg, som holder 22 grader i den kalde årstid.

Se flere tips her

Smart tiltak i gamle hus
– Et av de tiltak som har lavest investeringsbyrde og som gir mest effekt er å kjøpe alminnelige tetningslister rundt vinduene for å hindre at man «fyrer for kråka». Tetningslister i sort gummi koster under hundrelappen for meteren. I tillegg kan det være lønnsomt å ha en varmeovn nær vinduet for å hindre at det blir kaldras fra vinduet. Når det er svært gulvkaldt i et rom nær vinduet skyldes dette ofte at det rett og slett er for kaldt rundt vinduet. Luften er i bevegelse og faller ned til gulvet.

– Jeg har selv lagt sorte tetningslister av gummi rundt alle vinduskarmer i eget hus. Dessuten har jeg isolert varmtvannsrørene i kjelleren med Neoprem, som er et isopormateriale som beskytter rørene mot varmetap. På loftet har jeg isolert med 40 cm isolasjonsmateriale. Dette er en effektiv investering for å unngå varmetap. Noen av lysbryterene, for eksempel i entreen, som gir god belysning til garderoben, slår seg automatisk av etter 15 minutter etter at vi har skrudd de på. Flere av husets pcer er også utstyrt med av/på brytere slik at de etter en periode kobler seg ut. En printer som står på hele døgnet bruker like mye energi som en lyspære som står på i to timer. Så her kan man spare på strømmen dersom man er mer bevisst på enkle tiltak.

– Å skifte ut vinduene lønner seg sjelden. Men hvis man først velger å gjennomføre en såpass kostnadskrevende endring i huset lønner det seg å velge vinduer med så lav Uverdi som mulig. Det er liten prisforskjell mellom ordinære vinduer og kvalitetsvinduer. Vinduer med lav uverdi er svært tette og har lang levetid.

Se flere tips her

Smarte tiltak i nye hus
– I nybygg oppfordrer jeg byggherren til å velge solide vinduer med lav uverdi, samt å isolere tak og vegger etter de nye forskriftene som anbefaler 4045 cm isolasjon i tak og 2025 cm i veggene. Det er også smart å ha tilgang på to ulike energikilder. For eksempel vannbåren varme driftet på varmepumpe, samt en eller flere rentbrennende ved eller oljefyringsovner. Å kun satse på en enkelt oppvarmingskilde for eksempel kun elektrisistet gjør at man blir mer sårbar for økning i strømprisen.

– Når man bygger nytt er det også lettere å planlegge tekniske avanserte anlegg slik som balansert ventilasjon. Et slikt anlegg gir bedre inneklima og er et anbefalt tiltak også av helsemessige årsaker.

– Det aller enkleste tiltaket i både nye og gamle hus er å skru av lys når man ikke har behov for lys, og å skru av TV`er og printere når de heller ikke er i bruk. Enkle metoder som fotocelleteknikk og av og på brytere på tekniske apparater kan i det lange løp være med på å redusere energiforbruket. Strømregningen blir dermed mindre belastende for lommeboken og du bidrar ikke minst med aktiv handling for å for å skåne miljøet.

Energibruk i et standard bolighus:
* Til oppvarming/ventilasjon: 50 prosent
* Til varmtvann: 15 prosent
* Til belysning: 10 prosent
* Til annet: 25 prosent

Fakta om Akershus Enøk og Inneklima AS:
På slutten av 1990-tallet ble det opprettet enøk-kontorer i alle landets kommuner, i alt var det 20 slike sentre på det meste. I 2004 ble imidlertid alle enøk-kontorene nedlagt. Akershus enøk-senter ble overtatt av de ansatte og driftes i dag av to personer. I 2004 skiftet de navn til Akershus Enøk og Inneklima AS. De tilbyr befaring til boligeiere for kr 890 per time pluss mva. I gjennomsnitt tar det ca 2-3 timer å gjennomføre en enøkbefaring med anbefalte tiltak.

Mer informasjon om enøk-tiltak:
www.enova.no
www.enok.no
www.lavenergiprogrammet.no
www.husbanken.no