Energimerking av bolig

Alle hus som skal selges eller leies ut må nå ha vedlagt energiattest. Energiattesten skal være en del av markedsføringen ved salg og utleie av bolig.

Skalaen for energikarakter går fra A til G. A er best og hus som oppnår en slik karakter vil det ikke være mange av. De vil i så fall ekstra gode salgsobjekter. Energimerket består også av en oppvarmingskarakter basert på hvilke oppvarmingskilder som er installert.

Målet med merkingen er å få ned den samlede energibruken i bygninger i Norge gjennom å løfte frem informasjon om bygningens energistandard.

Årsaken til den nye ordningen som ble iverksatt i 200 er EUs bygningsenergidirektiv, som ble vedtatt i 2003. Med energiattest skapes det på sikt større energieffektivitet i den europeiske bygningsmassen.

Om lag 40 prosent av samlet energiforbruk i EU og i Norge skjer i bygninger.

For å redusere energibruken er det vesentlig at vi reduserer behovet for energiforbruk i våre boliger, kontor- og industribygg.

Her kan alle ta et grep, og det er viktig at myndighetene nå tar styring på utviklingen gjennom energiattest, slik at noe skjer for å sikre effektive miljøtiltak i bygningsmassen.

Enkel og gratis registrering

Å finne ut hvilken karakter ditt hus får på energiskalaen, kan du enkelt få rede på ved å gå inn på nettsidene til energimerking.no.

Energiattest-registreringen koster deg ikke annet enn litt tid, ca 15 minutter for enkel registrering og litt mer for detaljert registrering.

I Norge er ordningen gratis og tjenesten åpen døgnet rundt.  

  • Det er viktig at hver og en svarer ærlig på spørsmålene, og man må være like etterrettelige her som ved utfylling av egenerklæringsskjema for salg av bolig.
  • Få av boligeierne i Norge vil oppnå beste energikarakter A og B. Kravene er svært strenge, og det er først og fremst lavenergiboliger eller  passivhus som vi få de beste energikarakterene..
  • De fleste nye boliger som er oppført i dag, er i kategorien C og D. I og med at store deler av bygningsmassen i Norge består av eldre boliger, bygget under andre forskriftskrav enn dagens, vil de fleste få karakteren E, F eller G.
  • Oppvarmingskarakteren har en femdelt skala fra rød til grønn. Den viser hvor stor del av oppvarmingsbehovet som kan dekkes av annet enn elektrisitet, olje og gass. Oppvarmingskarakteren gis etter en beregning basert på de systemene som er installert for oppvarming av rom og tappevann i boligen/bygningen. Grønt er beste karakter og gis der boligen eller bygningen har systemer hvor en kan bruke en høy andel av andre energivarer enn elektrisitet, olje eller gass. Bruk av kun fossilt brensel og direkte bruk av elektrisitet gir rød karakter.
  • I energiattesten vil du også få forslag til utbedringer som kan sikre at boligen i fremtiden reduserer sitt energibehov.

Det er mange effektive metoder, som bidrar til at behovet for energi reduseres. Varmepumpe, jordvarme, etterisolering og utskifting av vinduer er noen av tiltakene som kan være aktuelle, for å redusere energiforbruk i Norge.  

Fakta

Karakterskalaen for energimerking av boliger med energiattest er som følger:

Karakteren settes på grunnlag av beregnet levert energi, dvs hvor mye energi boligen/bygningen trenger pr kvadratmeter for normal bruk.

Dette gjør du/trenger du for å energimerke boligen din:

  1. Start på www.energimerking.no.
  2. Pinkode til MiniID, for å logge deg inn på siden.
  3. Prospekt og/eller takstdokument.
  4. Faktura fra strømleverandør/oljeleverandør (ikke obligatorisk)
  5. Tegninger for dem som vil oppgi detaljer om for eksempel tilbygg. (ikke obligatorisk)

For mer info: www.energimerking.no og Enovas svartjeneste tlf. 800 49 003.

For info om MinID, ring 800 30 300 eller se www.norge.no