Spar strøm på hytta

Tenker du over at du bruker mye strøm på hytta? Hjemme er vi bevisste på hva vi bruker, men på hytta er det ikke alltid slik!

<!– –>
Vi bruker stadig mer strøm på hytta. Foto: Colourbox

Vi bruker stadig mer strøm også på hytta. De siste årene har det vært en drastisk økning i strømbruk på hytter sammenliknet med boliger.

I perioden 1994 til 2001 økte strømforbruket på hyttene med 58 prosent, mens forbruket i boligsektoren kun økte med to prosent.

– Vi ser at flere også bruker hyttene sine mer enn før. Det vil si at mange i dag på en måte har to bosteder: et i hverdagen og et i helgene. Dette øker selvsagt strømforbruket, forklarer sivilingeniør Kjell Gurigard, en av Norges fremste eksperter på energibruk i hytte og fritidsboliger.

Gurigard påpeker også at dagens hytter bygges også vesentlig større enn tidligere, og mange vil også ha samme standard på hytta som hjemme, alt dette bidrar også til større strømutgifter.

Gjør de enkle sparetiltakene i sommer
Det er mulig å gjøre mye med enkle midler i løpet av et par dager i ferien. Det første og viktigste du kan gjøre er å redusere hyttas behov for oppvarming.

Isolasjon på loft og rom med vannrør, tetting av lister rundt vinduer, utskifting av gamle vinduer og installering av utstyr for temperaturstyring, er effektive tiltak som er enklest å gjøre om sommeren.

Slike tiltak kan halvere hyttas energibehov. Først når de andre stegene er tatt, får du maksimalt igjen av å investere i alternative varmekilder som pelletskaminer, varmepumper og mer effektive vedovner.


Rekkefølge for energieffektivisering:

  1. Tetting
  2. Etterisolering
  3. Utbedring av vindu
  4. Styring av temperatur
  5. Mer energieffektivt utstyr
  6. Skifte energikilde