Slik sparer du strøm så det monner.

Det er mer aktuelt enn noen gang å vurdere tiltak for å redusere strømforbruket.

Dersom du planlegger nybygg, rehabilitering eller modernisering av boligen din, har du en gylden mulighet til å påvirke energibehovet, for mange år fremover. Da oppnår du både kortsiktig og langsiktig gevinst. Tenker du smart får du lavere energiutgifter, godt inneklima og god komfort. Med enkle midler kan også mange forbedre isolasjonen uten å gjøre bygningsmessige endringer.

Hva bestemmer energibehovet?
Det meste av energibehovet bestemmes av boligens evne til å holde på varmen – det vil si hvor mye isolasjon i vegger, tak og gulv, varmegjenvinning fra ventilasjonsluften, og kvaliteten på vinduer og dører. I tillegg vil valg av tekniske installasjoner som varmtvannsbereder, hvite- og brunevarer også påvirke energibehovet. Boligens plassering i forhold til sola og terrenget påvirker også hvor mye energi vi må bruke for å oppnå godt inneklima. For å sikre godt inneklima er ventilasjon og renhold viktig, spesielt i våtrom.
Det første skrittet for å spare strøm er å undersøke hvor godt boligen er isolert. – En gjennomgang av boligens energibruk starter med å se på hva du kan gjøre med oppvarmingsbehovet i boligen. Økt isolasjon og vindustetthet ut over dagens krav vil kunne redusere mye av behovet. Dette kan det være verd å se nærmere på, også for forholdsvis nye hus og ved nybygging, sier Selnæs.
Begynn på loftet
Det første stedet man ofte burde begynne med er loftet. Her ligger det største potensialet for strømsparing, kombinert med at arbeidet er enklest å utføre her. Når vi vet at 60 prosent av all strømmen norske husholdninger bruker går til oppvarming og varmen alltid stiger, er det klokt å se på muligheten for å legge ut isolerende matter på loftsgulvet. Neste skritt er vegger og gulv. – Har du vegger med lite eller ingen isolasjon, er innblåsing av isolasjonsmateriale en fornuftig måte å etterisolere på, men husk at dette må gjøres av en fagmann. Kalde gulv kan også etterisoleres ved å blåse inn isolasjon mellom gulvbjelkene, råder Selnæs.

Skift ut gamle vinduer
Å hindre trekk og lekkasjer er like viktig som god isolering. – Ved å føre et tent stearinlys langs dører, vinduer og andre overganger, er det lett å oppdage utettheter. Der flammen blafrer, er det luftlekkasjer. Slike lekkasjer kan lett tettes ved å sprøyte inn skum eller bruke tetningslister. Et annet godt tips kan være å bestille termofotografering av boligen. Dette vil lett avsløre områder med manglende isolasjon og dårlig tetting som svekker isolasjonsevnen, sier Selnæs. Er treverket fortsatt intakt, kan rehabilitering av gamle vinduer være lønnsomt fremfor å kjøpe nye. Ved å rengjøre, samt legge ny kitt og maling, kan gamle vinduer bli tette og fine igjen. Har din bolig mange store vinduer, kan det være smart å vurdere å bytte til ekstra isolerte glass. – Det er viktig å huske at tiltak som reduserer boligens energibehov har varig effekt, og er ikke avhengig av tilsyn og vedlikehold som tekniske installasjoner. Man er heller ikke avhengig av riktig bruk, avslutter Selnæs.

I Enova anbefaler vi å vurdere tiltak i denne prioriterte rekkefølgen:

  • Redusere boligens behov for energi, det vil si å bedre isolasjonen, og skifte, eller tette bedre rundt vinduene
  • Gjenbruk av energien. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning anbefales. Dette gir både lavere strømbruk og godt inneklima.
  • Bedre styring av strømbruken, ved termostatstyring, tidsstyring, bevegelsessensorer, lyssensorer og lignende.
  • Bruk alternative oppvarmingsmetoder. De fleste boliger kan ta i bruk pellets eller vedfyring. Også varmepumper vil redusere strømbruken betydelig dersom du i dag bruker bare direkte elektrisk oppvarming. Bor du i borettslag/sameie er det lurt å se på felles oppvarmingsløsninger.
  • Kjøp energieffektivt utstyr. Vi kjøper stadig mer elektrisk utstyr, og selv om det ikke er så mye å spare på hver av artiklene, blir det betydelig til sammen. Hvitevarer er merket med A++, og stadig flere typer elektriske artikler er merket.Du finner flere opplysninger på vår
    hjemmeside.

    Ring også vår gratis svartelefon på: 800 49 003