Slik gjør du hytta klimavennlig

Med enkle grep kan du spare både penger og klima.

<!– –>

Hytter og andre fritidseiendommer står for en stadig større del av strømforbruket i Norge Sivilingeniør Kjell Gurigard har fulgt fritidseiendomsmarkedet tett de siste årene.

– Det kan se ut som en tendens til at det bygges mindre veldig store hytter nå enn tidligere. Det som har dratt opp energiforbruket de siste tre til fem årene, er at hyttefelt som tidligere har vært uten elektrisitet nå blir tilkoplet strømnettet. I tillegg bruker nye generasjoner fritidsboligen hyppigere, samtidig som de har et annerledes forhold til energibruk. Dette har ført til at elektrisitetsforbruket for fritidsboliger har økt dramatisk i forhold til privatforbruket ellers, sier Gurigard.

Luksusforbruk
Sammenliknet med bruk av elektrisitet i boliger og til næring, er strømforbruk på hytter og fritidseiendommer et luksusforbruk.

– Nettopp derfor er det verdt å etterstrebe alternative energikilder til oppvarming. Med alternative energikilder fyrer du med annet enn strøm og olje. Vi ser at flere og flere hyttefelt som bygges tar i bruk mer klimavennlig oppvarming, som flis og pellets. En økende andel utbyggere tror dette blir et viktig salgsargument fremover. Ikke bare vil beboerne spare penger om strømprisen fortsetter å øke, de vil også leve klimavennlig, sier Gurigard.

Det siste året har klima fått mye omtale i media.
– Jeg tror folk flest har et ønske om å selv bidra med det lille vi kan. Energiomlegging på hytter og fritidsboliger er forholdsvis enkle tiltak som lett kan gjennomføres, sier Gurigard.

Her er Gurigards forslag til klimatiltak for hytter og fritidsboliger:
* Ikke bygg større hytte enn du trenger
* Tetting av vinduer og dørkarmer
* Etterisolering. Spesielt gamle hytter har lite isolering.
* Utbedring av vinduer. Gamle vinduer har høy u-verdi. Å bytte til vinduer med lav u-verdi minsker både trekken i hytta og strømregningen. Enova anbefaler vinduer med U-verdi på 1.0 eller lavere.
* Styring av temperatur. Når du ikke er på hytta, sørg for å senke temperaturen i flest mulig rom.
* Mer energieffektivt utstyr. Bytt ut energikrevende hvitevarer med A-merkede produkter. * Bruke for eksempel varmepumpe eller pelletskamin for oppvarming av hytta og forbruksvann.

I tillegg anbefaler Gurigard de som bygger hytter med innlagt vann å legge inn vannledningene i så få rom som mulig. Dette fordi at bare de rommene som har vann innlagt har behov for å holdes frostfritt.