Komfort med gulvvarme

Med varme i gulvet kan du både spare strøm, bedre inneklimaet og øke komforten.

Ingenting er som å leke på et oppvarmet gulv synes Anette og Marlene Carlstad. Foto: Trond Folckersahm
Ingenting er som å leke på et oppvarmet gulv synes Anette og Marlene Carlstad. Foto: Trond Folckersahm.

– Det er ingen tvil om at gulvvarme er god varme. Man kan uten problem senke romtemperaturen med tre-fire grader uten at det på noen måte føles ubehagelig, sier Odd Amund Røisi hos Apis i Stavanger.

De har spesialisert seg på gulvvarme, og leverer en rekke varianter fra forskjellige leverandører til privatmarkedet.

– Etterspørselen etter gulvvarme har vært stabil gjennom flere år. Det virker som forbrukerne generelt sett er veldig bevisst når det gjelder fordelene med gulvvarme,mener Røisi.

Mange varianter
Begynner du først å orientere deg i markedet, vil du fort finne ut at det er en lang rekke varianter å velge blant. Både kabel- og folieløsninger tilpasset ulike typer gulv, i tillegg til de som baserer seg på vannbåren varme.

Legges gulvvarmen i en eksisterende bolig, er det kabel eller folievariantene som er de beste alternativene.

– I de tilfellene, og når det er snakk om kjøkken, entré eller bad, vil jeg anbefale et lavtbyggende system med flytstøp. En såkalt «grønn kabel». De bygger lite og er i tillegg strålingsfrie både i forhold til elektrisitet og magnetisme. På den måten har de en positiv effekt i forhold til inneklimaet for dem som sliter med elektroallergier.

Snitt av et gulv med varmekabel
Snitt av et gulv med varmekable.

– Forutsetningene for å benytte denne varianten er at kablene legges på et seks millimeter tykt sjikt av ikkebrennbart materiale, eller et armeringsnett. Selve støpemassen er varmeledende, og i og med at den er såpass tynn er det lett å regulere varmen opp eller ned. En stor fordel i forhold til de tradisjonelle kablene som ligger i et tykt støpelag. Da er det mye masse som skal varmes opp eller kjøles, og reguleringen tar mye lengre tid, forteller Røisi.

Varmefolie
Utover «grønn kabel»- variantene finnes det også varmefolie som legges som en sandwich mellom undergulv og gulv. Dette alternativet egner seg godt til oppvarming av parkett og tregulv, og fordrer enten ullpapp eller skumgummi som beskyttelse lagt i henhold til leverandørenes spesifikasjoner.

Både barn og katten Mons er storfornøyde med varmekabler i gulvet.

Velger man folie, er det nødvendig med et styringssystem som hindrer at temperaturen blir for høy. Her har gulvleverandørene laget egne retningslinjer, og disse bør sjekkes nøye før man gjør sitt valg.

Et annet alternativ er plater med spor der kablene legges i sporene. Disse må være selvregulerende slik at ikke temperaturen blir høyere enn hva gulvbelegget tåler. Møbleringen av rommet spiller også inn. Er det tepper eller kompakte møbler på gulvet, og varmen blir for høy, er det usunt både for møbler og inneklima.

Bygger man nytt, er vannbåren gulvvarme et alternativ. Da føres varmt vann via rør som ligger i slynger under gulvet. Det varme vannet hentes enten fra et sentralfyranlegg som er plassert i huset, eller det hentes fra et fjell-/bergvarmesystem som via pumper henter vann fra egne brønner som blir boret i grunnen, og går via en varmepumpe som gir tilstrekkelig energi til oppvarming av boligen.

Et alternativ for dem som bor i kystnære strøk, er å hente vann fra sjøen.

Bruk fagfolk
Uansett hvilken type anlegg man skal velge er det viktig å benytte seg av fagfolk. Det er mange hensyn å ta og mange krav som skal oppfylles. De autoriserte elektroinstallatørene sitter med den kompetansen som er nødvendig. Også leverandørene av gulvbelegg sitter på spisskompetanse når det gjelder gulvvarme. Ulike gulvbelegg har ulike spesifikasjoner i forhold til hva de tåler av temperatur, informasjon som er nødvendig å innhente før man velger gulv.

– Skal du unngå problemer i ettertid er det viktig å følge alle spesifikasjoner til minste detalj og å benytte seg av fagekspertise, understreker Røiri.