Høye driftsutgifter på huset?

- Har du en bil med høye driftsutgifter er det ikke mye å gjøre, men om huset ditt er dyrt i drift finnes det mange tiltak som til sammen kan gi god effekt, forteller seniorrådgiver Roar Hugnes i Enova.

Oppvarming er den største utgiftsposten du kan gjøre noe med. Hva er det årlige strømforbruket til boligen? Husk å få med forbruk av ved, olje eller andre energikilder i tillegg. Er forbruket svært høyt er kanskje på tide å se på muligheter for å energieffektivisere?

– Vår erfaring er at det finnes betydelig potensial for energieffektivisering i de fleste boliger. Som en følge av dette har vi utarbeidet konkrete råd for ulike typer boliger som er tilgjengelig på www.enova.no/hjemme, forteller Hugnes.

Hvilke tiltak som er mest aktuelt for nettopp din bolig blir en individuell avgjørelse, men det er som regel alltid lønnsomt å energieffektivisere når en ser på driftsutgiftene gjennom flere år.

Isolasjon og tetting gir størst effekt
Hva er isolasjonsstandarden i gulv, vegg, vindu og tak? Oppvarming kan stå for 60 prosent eller mer av energiutgiftene. Godt isolerte hus trenger mindre oppvarming og dagens forskrifter tilsier cirka 30 cm isolasjonstykkelse i gulv/tak og 25 i vegg.

God isolasjon hjelper dårlig dersom det trekker kald luft inn og lekker varm luft ut. Norske boliger lekker varme for om lag 3,7 milliarder kroner i strømutgifter hvert år. En tetthetskontroll kan avsløre om huset ditt har luftlekkasjer. Store lekkasjer betyr større strømregning og er en belastning for både økonomien og inneklimaet.

Vinduene bør gis ekstra oppmerksomhet. De kan stå for 40 prosent av varmetapet fra en boligs ytterflater. Er det er behov for utskifting, bør du velge 3-lags lavenergivinduer, gjerne merket med ”Enova Anbefaler” som er en merkeordning for ekstra energieffektive vinduer. Se www.enovaanbefaler.no

Varmestyring tilpasset behovet ditt reduserer sløsing
Har oppvarmingssystemet ditt termostater med dag- og nattsenking? Det er ingen grunn til at boligen skal holde samme temperatur hele døgnet. Et godt styringssystem senker temperaturen når man sover og når boligen ellers ikke er i bruk, for eksempel på dagtid når du er på jobb eller skole. Det reduserer behovet for oppvarming med 15 – 20 prosent, og gir sparte energiutgifter.

Bytt til effektive varmekilder
Finnes det alternative oppvarmingskilder eller er boligen ensidig avhengig av strøm til oppvarming? Strøm er gjerne dyrest når det er kaldt, og da kan det være fint å ha alternative måter å varme boligen på. Moderne vedovner, trepellets og varmepumper er miljøvennlige alternativer som reduserer fyringsutgiftene.
 
Ved er en miljøvennlig oppvarmingskilde og en sikkerhet ved strømbrudd. Vedprisen er forholdsvis stabil og gir deg forutsigbare fyringsutgifter. Vedovner gir nok varmeeffekt også i de kaldeste periodene når strømprisen er høyest. De beste rentbrennende ovnene har en virkningsgrad på rundt 80 prosent, mens gamle ovner kan ligge på bare 50 prosent. Har du en åpen peis i huset er det normalt mulighet til å montere en peisinnsats.

Velg mer energieffektive produkter
Når du velger hvite- og brunevarer kan det være fristende å tenke at innsparingen for et enkelt produkt ikke nødvendigvis er så stort. Husk da at mengden slike produkter i huset ditt er stort nok til at sparepotensialet likevel blir betydelig. Velg i all hovedsak produkter som er merket med A++, disse bruker 40 prosent mindre energi enn de som er A-merket.  Velger du konsekvent det mest energieffektive apparatet kan du spare flere hundre kroner i året i energikostnader.

Skal du kjøpe en ny varmtvannsbereder så finnes det også utgaver med ekstra isolasjon på markedet, hvor varmetapet er redusert med 30-40 prosent i forhold til ordinære beredere. Sparedusjer er det aller enkleste tiltaket du kan gjøre for å begrense strømforbruket til oppvarming av vann. I en bolig på ca. 120 kvm er det og vanlig å bruke ca. 2.500 kWh til lys i året. Det er fullt mulig for de fleste husstander å effektivisere bruken av lys, slik at forbruket kommer ned mot 500 kWh i året.

Enova gir deg gratis energiråd

Er du i tvil om hva du bør gjøre? Enova har opprettet den gratis svartjenesten ”Enova Svarer” hvor du kan få svar på spørsmål om energieffektivisering. Ring 800 49 003, send spørsmål til svarer@enova.no eller benytte deg av nettpraten på www.enova.no/hjemme.

Enova Svarer administrerer også regjeringens tilskuddordning for husholdningene.  Gjennom denne ordningen kan du få økonomisk støtte til kjøp av pelletskamin, pelletskjele, sentralt styringssystem, væske/vann varmepumpe, luft/vann varmepumpe og solfanger. Produktene i støtteordningen støttes med inntil 20 prosent av dokumenterte kostnader, opptil et maksimalt støttebeløp. Det er bevilget 40 millioner kroner for 2010 og det er ”førstemann til mølla”-prinsippet som gjelder, men husk å søke før du kjøper. Du kan søke via nett hos www.enova.no. Ordningen fungerer slik at søkere kan få tilsagn om støtte, men utbetaling skjer først etter at tiltaket er gjennomført.