Halv pris med riktig ved

Oslo (NW): Variasjonene i brenselkostnader er store når du fyrer med ved. Gode tresorter, fornuftig innkjøp og riktig lagring kan halvere energiprisen.

– Generelt er vedfyring billigere enn strøm. Men velg riktig tresort og pass på at lagringen ikke fører til dårligere energiinnhold, sier Torbjørn Kristiansen i Jøtul til nyhetsbyrået Newswire.

Hvis du kjøper ved på rimeligste måte, lagrer den riktig og fyrer i en moderne ovn, kan det bety en halvering av energiprisen for fyring med ved, ifølge Kristiansen.

Furu gir mest varme for pengene. Bjørk har litt høyere brennverdi, men er dyrere

– Gjennomsnittsprisen for en favn furuved er rundt 1470 kroner, eller mer enn 200 kroner lavere enn normal strømpris for samme energimengde, sier daglig leder Oddvar Espegard i bransjeorganisasjonen Norsk Ved.

Rentbrennende ovn

Med vedpriskalkulatoren Jøtul har lagt ut på sine internettsider, kan du enkelt regne deg fram til energiprisen ved å legge inn tresort, pris og ovntype. Også selve ovnen betyr nemlig mye for å oppnå god energiøkonomisering.

– Nye ovner utnytter veden 30-40 prosent bedre enn gamle. I tillegg reduseres forurensende utslipp med opp til 90 prosent, sier Torbjørn Kristiansen.

I 1998 kom det ny teknologi og nye vedovner. Hvis ovnen er eldre enn fra 1998, er det et godt enøk-tiltak å skifte den ut.

Riktig lagring

Lagringen er viktig for å få mest mulig ut av veden. Et tørt rom eller vedskjul er langt bedre enn en kjeller. Aller best er et godt, gammeldags uthus med bordvegger, sier Oddvar Espegard i Norsk Ved.

Energimengden i en kilo helt tørr ved varierer lite fra treslag til treslag, og er om lag 5 KWh. Men i Norge selges ved etter volum, og dette er utgangspunktet for mange sammenligninger av kvaliteten. Derfor kommer harde tresorter med høy egenvekt gjerne godt ut. Dette kan gi et annet bilde enn om man hadde målt varmeeffekt i forhold til pris.