Ditt «hemmelige» strømforbruk

Dine husholdningsapparater "svindler" deg for hundrelapper selv om de er avslått og du sover din søteste søvn. For elektroniske husholdningsredskaper i hjemmet stikker av med omkring tusenlappen årlig fra en vanlig norsk familie, uten å være i bruk.

Det er undersøkelser utført av Det Internasjonale Energibyrået (IEA) som viser at nærmere 10 prosent av energien som brukes i europeiske hjem går til drift av klokker og små lys i videospillere, PC´er, stereoanlegg, TV-apparater, vaskemaskiner, kaffetraktere og andre såkalte standby-funksjoner hos vanlige husholdningsapparater.
– Vi regner med at det strømforbruket som bare i Europa går med til å drive klokkene på videomaskiner tilsvarer energimengden fra to kjernekraftverk, det vil si ca. 10 TWh (terrawattimer), sier direktør Per Daniel Pedersen ved Opplysningskontoret for energi og miljø i Oslo (Rembra).
– I Norge vil forbruket utgjøre lavere del av en families totalforbruk, ca. fem prosent, men likevel vil dette «passive» energiforbruket tilsvare energien produsert av to Alta-utbygninger. Dette er et forbruk som er til ingen nytte, og forbrukerne kunne like gjerne kaste en tusenlapp rett ut av vinduet, sier Pedersen.

Forhandlinger
Selv om det er lite oppmerksomhet omkring dette skjulte strømforbruket både i Norge og Europa forøvrig, har IEA lenge forsøkt å innlede en dialog med de viktigste produsentene av elektroniske apparater med standby-funksjoner.
– Produsentene har ikke noe regelverk som regulerer standby-forbruket hos elektroniske apparater, men IEA har arbeidet mot de store produsentene for å få disse til å redusere forbruket til 1 Watt for disse funksjonene. Dette er fullt mulig å få til dette. Produsentene disponerer den nødvendige teknologien. i dag vil det koste en TV-produsent ca. tre dollar å redusere standby-forbruket på en vanlig TV til 1 W, sier Pedersen, som understreker at IEA forsøker å få til frivillige avtaler med produsentene i stedet for å tvinge frem et regelverk.
– IEA har faktisk utlyst premierte teknologi-konkurranser på dette feltet for å øke initiativene fra produsentenes side, sier Pedersen.

Sjekk når du kjøper
Problemet med standby-forbruk er den lille oppmerksomheten dette har fått både fra forbrukerorganisasjonene og produsentene. Det beste middel forbrukerne i dag har for sparing er faktisk å dra ut kontakten og det kan medføre komplikasjoner. Likevel kan det være penger å spare på å undersøke hvor mye strøm et apparat bruker på standby. Dette kan undersøkes hos forhandler eller i papirene som følger apparatet. Undersøkelsene fra IEA viser at eksempelvis klokkeradioer og dekodere til kabel-TV bruker 25 Watt, mens bærbare kasett- og CD-spillere bruker hele 30 Watt selv om de er avslått.