Slik fjerner du parafintank og rør ute

Hvordan går du frem når du skal fjerne parafintanken din?

Rundt 255.000 boliger i Norge har parafin- eller oljetank i hagen. En tank har begrenset levetid, og de fleste ståltanker må skiftes etter maks 30 år. I disse tider er det full konkurranse om hvordan vi best varmer opp huset, og noen velger å kvitte seg med parafinovnen til fordel for andre varmekilder.
Men tanken med parafin kan ikke ligge halvfull og bortglemt i plenen til evig tid. Her må ringes etter profesjonell hjelp.

Kan lekke
Tanken må tømmes på stedet og rengjøres før den tas opp, sier Øyvind Meidel, daglig leder i Miljø- og graveservice as.

– Tanken kan ha ligget i tette leirmasser, og selv om tanken har rustet og fått hull, trenger ikke tanken ha lekket. Men når tanken skal tas opp, vil parafinen renne ut. Profesjonelle må grave den opp, tømme den, og rengjøre tanken med kjemisk rens, før vi heiser opp tanken og fjerner den for deg, forklarer Meidel.

En liten dagsjobb
Det første som skjer er at graveren må lokalisere tanken i plenen, med utgangspunkt i påfyllingsrøret og lufterøret på husveggen. Parafintankene er som regel på 800 eller 1200 liter, og etterlater seg ikke store hullet.

– Når tanken er gravd frem, tømmer vi tanken, og rengjør den grundig med kjemisk rens. Så løfter vi den opp og frakter den bort. Etterpå fylles hullet med singel, og så topper vi med matjord, slik at huseier bare kan rake og så ny plen der hullet har vært, forklarer Meidel.

Fjerne dagtanken
Rørene på veggen må også fjernes, og dagtanken som henger inne i huset fjernes, etter at kobberrørene som fører parafinen inn i huset og til ovnen er sugd tomme for parafin. Før ovnen eventuelt fjernes klippes kobberrørene av.

– Dette er en liten dagsjobb for et sertifisert firma, og i gjennomsnitt vil det koste rundt 13000 kroner, sier Meidel.

Fylle med sand
Etter at jobben er gjort, gir du gårds- og bruksnummer til de som har utført jobben, slik at de kan sende papirer til kommunen om at tanken er sanert. Når du en gang skal selge huset, er ikke en nedgravd tank en heftelse ved eiendommen.

Noen kommuner godkjenner søknader om å tømme og deretter fylle tanken med sand eller grus. Men de fleste kommuner godkjenner ikke dette, fordi tanken i seg selv er en forurensende del.
Ørjan Svendsen ved Direktoratet for samfunnsberedskap sier også at dersom kommunen har godkjent at tanken fylles med grus, så må fylledelen plugges, slik at den ikke kan fylles igjen.

Tank inne
Noen har innvendige kjellertanker. De må demonteres av noen med gassertifikat, fordi den må skjæres i stykker for fjerning etter at den er tømt og kjemisk renset.

– Disse kan også ruste – innenfra. Etter år med påfylling av parafin, kan kondensvann legge seg i bunn og ruste bunnen, sier Øyvind Meidel.

Vinterarbeid

Mange venter til snøen har gått med å utføre slikt arbeid. Men du trenger ikke vente til våren med å fjerne tanken, faktisk anbefaler Meidel å få jobben gjort vinterstid.

– Det er enda enklere på vinteren. Det skåner plenen, når gravemaskinen kjører på snø og frossen mark, forklarer Meidel.