Hva vet du om pelletsfyring?

Det er tre gode grunner til at stadig flere velger å fyre med pellets: komfort, design og økonomi.

<!–bildetekst–>  Ragna Ribe Jørgensen fra Asker har pelletskaminen på kjøkkenet, der den også sørger for oppvarming av vann til sentralvarmeanlegget. Dette er en smart løsning for dem som har vannbåren varme, men mangler fyrrom.
På spørsmål om hvorfor de fyrer med pellets, vil nok 7 av 10 beskrive at de setter komfortfaktoren høyest. Deretter kommer design og til slutt økonomi, selv om det så avgjort er penger å spare med denne fyringsformen. Når dette er sagt, må det legges til at pellets også er en viktig side for å utnytte miljøriktig bioenergi, og at dette forholdet ligger som et positivt bakteppe ved de fleste investeringer for overgang til pelletsfyring.

For et par år siden gikk diskusjonen høylytt om fordeler og ulemper med pelletsfyring. Etter en kald vinter og ikke minst skyhøye strømregninger, så mange seg rundt etter alternative fyringsformer. Blant dem som ivret sterkest for pellets, var regjeringen. Argumentene handlet om økonomi og miljøvennlig energi. Gjennom det statlig eide selskapet Enova fikk de som konverterte til pelletsfyring, delfinansiert kostnaden med 5000 kroner. Kanskje så mange som 3000 pelletskaminer ble i 2003 finansiert på denne måten. I debatten om fyring med pellets ble som sagt også de negative sidene trukket frem, noe kanskje mange husker. Som med alle nye ting, er starten gjerne treg og motargumentene mange. Nå har imidlertid den nye fyringsformen fått “gått seg til”, og det kan være fornuftig å sjekke status når det gjelder tilbud og hva pelletsfyring egentlig innebærer anno 2006. 

 

Miljøvennlig oppvarming

Siden tidenes morgen har mennesket benyttet biobrensel til oppvarming. I moderne tid har elektrisitet tatt over som varmekilde i Norge. Høyt forbruk kombinert med stagnert produksjon har ført til at vi nå ikke kan dekke strømforbruket vårt med egenprodusert vannkraft, men i til-legg må importere kullkraft. Ved og pellets er fornybar energi som i stor grad kan erstatte bruk av strøm til oppvarming og er praktiske og miljøvennlige oppvarmingsløsninger. En ulempe med vedfyring er utslipp av partikler til nærmiljøet. Særlig gjelder dette ved bruk av gamle ovner, feil fyring samt i og rundt tettsteder. Fyring med pellets gir enda lavere utslipp av partikler, og feilfyring er umulig fordi en mikroprosessor styrer forbrenningen. Moderne vedovner utnytter opp mot 80 prosent av energien i veden. Pelletskaminer og fyrkjeler gir en enda bedre forbrenning, opp mot 90 prosent. Pellets er tørr flis, som er presset sammen til små sylindre med en diameter på 6–8 millimeter. Brennverdien er svært god, noe som betyr at man får mye varme ut av hver liter med pellets.

 

Fordelene

– For noen år siden var de negative kommentarene til pelletsfyring spesielt knyttet til lyden av viften, som finnes i alle pelletsanlegg. Teknologien er utviklet, og i dag høres kun et lite sus. Problemet med støv i stuen når kaminen skulle fylles med pellets, er redusert fordi man nå produserer bedre pellets. Slik vi ser det, har pelletsfyring en rekke fordeler i forhold til andre fyringsformer, forteller Terje Lutdal i Energihuset, som er en avdeling i Hydro Texaco. Firmaet satser offensivt på bolig-oppvarming, og har i seks år solgt pellets-kaminer og pellets ved hjelp av samar-beidspartnere over hele landet.

– Sett bort fra alle med tilgang til egen ved, er det rimeligste fyringsalternativet med pellets.

I motsetning til olje, parafin og strøm er denne helt uten særavgifter. I fremtiden blir strøm sannsynligvis en enda mer dyrebar ressurs, og derfor gjelder det allerede nå å finne gode alternativer. Pellets kan både brukes i kaminer i stua og i fyrkjeler som er tilknyttet et vannbårent varmeanlegg. I motsetning til vedfyring, gir pellets mulighet for automatisk fyring. Et stort poeng med pelletsfyring er at man kan gjøre innstillinger for hvor varmt man vil ha det på ulike tider av døgnet. Pelletsfyring foregår uten tilsyn, så lenge det er pellets i beholderen, foregår alt automatisk. Dette gir komfortbegrepet et nytt innhold. Avhengig av pris og hvilken type kamin, brenner de fra ett til fire døgn før påfylling er nødvendig, lagringskapasiteten i kaminen avgjør dette. Et fyringsanlegg koblet til et sentralvarmeanlegg må ha større lagringskapasitet i form av silo eller egnet rom. Til gjengjeld er det da bare nødvendig å etterfylle en eller to ganger i løpet av fyringssesongen, forklarer Lutdal.

 

Fyringsanlegg

Ifølge statistikken til Norsk Bioenergiforening ble det i 2003 solgt ca 2200 pelletskaminer og 15 fyringsanlegg beregnet på privatmarkedet. For 2004 var antallet kaminer sunket til om lag det halve, mens større anlegg var steget til drøye 40. De fleste som går over til pellets, har frem til nå valgt kaminløsninger. Årsakene til dette er at investeringen er forholdsvis liten, det er enkelt å bytte til en pelletskamin i ettertid og varmeeffekten er som regel stor nok i forhold til boligen. Der hvor anledningen byr seg, vil imidlertid et sentralfyrt anlegg for pellets gi ytterligere komfort og bedre fyringsøkonomi.

 

Pelletskaminen

Pelletskaminen erstatter i utgangspunktet vedovnen, parafinbrenneren eller panelovner. En pelletskamin fås i mange størrelser og utgaver, noen er også innsatsmodeller for montering inn i veggen.

– Mange velger faktisk en pelletskamin fordi de finner et design som faller i smak, og utvalget av modeller som passer inn i moderne boliger, er stort. Fordi flammen og forbrenningen er synlig, blir den dessuten en erstatning for peis. Når det gjelder varmeeffekten på kaminer, ligger denne som regel på fra 5 til 10 kW, nok til nødvendig grunnvarme i et hus med grunnnflate opp til 200 kvadratmeter. De som har hus med vannbåren sentralvarme eller kanskje bare ønsker varmt vann uten forbruk av strøm, har flere muligheter. Et enkelt alternativ er en type pelletskamin som både gir direkte og sentral oppvarming. Slike kaminer plasseres i et oppholdsrom og trenger ikke eget fyrrom. Varmtvannsbereder og husets varmesystem kan da varmes opp. En oppmuntring til alle dem som sliter med dårlig trekk i pipa, er at dette problemet som regel elemineres ved pelletsfyring, fordi kaminer og brennere har innebygget vifte som skaper overtrykk. Er det ikke pipeløp i boligen, kan pelletskamin installeres med en isolert pipe gjennom veggen. Som med vedovn, må aske fjernes regelmessig, minst et par ganger i måneden. Dette gjør man med en støvsuger påmontert en askebeholder. Man må også beregne et årlig ettersyn av servicepersonell til en pris på ca 800 kroner, eller man kan ta hoved-   rengjøringen selv.

For en pelletskamin med automatisk fyring må man betale fra 17 000 til 40 000 kroner, avhengig av type og hvor stor effekt den gir. I tillegg kommer montering. Det kan kanskje høres mye ut i forhold til en vedovn, men enkel betjening og høy komfort er viktig. I tillegg er det som regel snakk om designprodukter. Og på toppen av det hele er pellets billigere enn strøm, olje og parafin, forteller Terje Lutdal.

 

Pelletsfyring

– Det støvfrie, lydløse og automatiske pelletsanlegget med lavest energikostnad er i fyrrommet. De som har fyrrom, kan utnytte pelletsfyring fullt ut, hevder Jørgen Bølling i SGP Biovarme AS. Han sier at kombinasjonen pelletsfyring og vannbåren varme gir maksimal komfort og er et gunstig alternativ til både oljekjele, gasskjele og varmepumpe. En pelletskjele kan gi en varmeeffekt på 10–20 kW eller langt mer om det er ønskelig.

Det finnes pelletskjeler til sentral oppvarming i mange størrelser. På samme måte som en vedkjele, varmer den opp vannet i en akkumulatortank. Pelletskjelen har den fordelen at den kan brenne døgnkontinuerlig og har ikke behov for like stor akkumulatortank som en vedkjele. Pelletskjelen forsyner boligen med varmt  tappevann og med varme til det vannbårne varmesystemet. På den måten kan en kjele dekke hele 75 prosent av boligens totale energibehov.

– Har du oljekjele i dag, kan du relativt enkelt og rimelig bygge den om for pelletsfyring. En slik ombygging vil koste ca 35 000 kroner. I denne summen ligger pelletsbrenner, mateskrue og et 300 liters pelletsmagasin. Dersom oljekjelen er gammel og nedslitt, vil det som regel lønne seg å kjøpe en ny kjele bygget for pelletsfyring. Et komplett anlegg vil koste under 100 000 kroner. De beste mulighetene for automatisk fyring av et vannbårent varmeanlegg med pellets som energikilde, er imidlertid å installere en selvfeiende pelletskjele med støvtett silo og buffertank. Denne har automatisk start/stopp og automatisk askeuttak. Et slikt anlegg koster i størrelsesorden 200 000 kroner, men da har man til gjengjeld et selvgående fyringsanlegg på bioenergi. Skal man bygge nytt hus i dag, bør vannbåren varme og fyrrom være en selvfølgelighet. Med pellets får man en rimelig og fornuftig energikilde med gode miljøfordeler, sier Jørgen Bølling.

Med fyringsanlegg for pellets har man behov for en stor lagringstank i form av en silo utendørs eller et tilstøtende rom i huset. Et stort pelletslager betyr rimeligere innkjøp og lange intervaller mellom hver påfylling. Pr. i dag er det få brukere av bulk-leveringer av pellets. Statoil forteller at minste volum de kjører ut, er tre tonn, og en leveringstid på 10 dager må påregnes.

På Enovas nettsider www.enova.no finner du mer informasjon om biobrensel, ved og pellets. Her finner du også en nyttig kjøpsveileder for pelletskamin, samt brosjyrer om smart energibruk og andre energieffektive varmeløsninger for boliger. Har du ikke tilgang på Internett, kan du ringe Enovas informasjonstjeneste på tlf 800 49 003.

På www.nobio.no (Norsk Bioenergiforening) finnes det en oversikt over leverandører av utstyr og pellets.

 

 

 

bildetekst

Dette er pellets

Brenselet som brukes i pelletskaminen er et såkalt foredlet biobrensel. Tre-    flisen blir tørket og komprimert til små sylindriske enheter med en diameter på mindre enn 20 millimeter. De vanligste størrelsene er 6 eller 8 millimeter. På grunn av dens beskaffenhet (homogene form) får pellets omtrent samme håndteringsegenskaper som parafin eller fyringsolje. Pellets kan fraktes i tankbil og håndteres i lukkede systemer. Pellets til pelletskaminer blir som regel levert i storsekk, eller i små sekker på 12,5, 16 eller 20 kg.